Seks entreprenører, Vegdirektoratet og Jernbaneverket fikk plass ved statsrådens bord 27. oktober 2016 for å diskutere utbygging av vei og jernbane i Norge.
Seks entreprenører, Vegdirektoratet og Jernbaneverket fikk plass ved statsrådens bord 27. oktober 2016 for å diskutere utbygging av vei og jernbane i Norge.

Solvik-Olsen møtte seks entreprenører

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte torsdag 27. oktober representanter for norsk entreprenørbransje.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Seks selskap var invitert for å gi råd og innspill til arbeidet med å øke effektiviteten og senke kostnadene i utbyggingen av vei og jernbane.

- Effektivitet, kvalitet og nytenkning er mål vi deler og vil arbeide sammen for, sier samferdselsministeren.

Disse møtte

Statsråden møtte representanter fra entreprenørene Hæhre Entreprenør AS, Bertelsen & Garpestad AS, Gjermundshaug Anlegg AS, Leonhard Nilsen & Sønner AS, Kruse Smith Entreprenør AS og Nomeland AS, samt Vegdirektoratet og Jernbaneverket.

- Vi satser rekordsummer på utbygging og vedlikehold på vei og bane, og satsingen fortsetter i ny NTP som kommer til våren. Store pengesummer betyr høy aktivitet, men jeg er også svært opptatt av at vi får mest mulig igjen for denne satsingen. Jeg er glad for at jeg også har både etater og entreprenørbransjen med meg i arbeidet med å sikre at vi alle sammen jobber mest mulig effektivt og smart. Det er viktig å tørre å tenke nytt – og det gjelder både for oss som bestiller og finansierer infrastruktur, og for de som skal bygge, drifte og vedlikeholde den, sier samferdselsministeren.

Like krav til norske og utenlandske

- Entreprenørene tok opp mange tema, og jeg opplevde møtet som nyttig. Ett av innspillene jeg fikk, var at vi bør involvere entreprenørene så tidlig som mulig. Det er selvsagt lurt å få de gode ideene på bordet tidlig i prosessen, og derfor bør entreprenøren også tidlig inn i diskusjonen av selve løsningen.

Solvik-Olsen har merket seg at bransjen er opptatt av gode arbeidsforhold og har en aktiv politikk mot sosial dumping, samtidig med at man forventer at utenlandske tilbydere blir møtt med samme strenge krav som norske bedrifter i Norge.

- Et annet tema jeg vil jobbe videre med, er ønsket om å utvikle gode standardløsninger der slike løsninger vil være godt egnet. Det er mye penger å spare på å gjenbruke gode ideer og løsninger. Ikke uventet ønsker entreprenørene også minst mulig unødig byråkrati og mest mulig formålstjenlige anbudsprosesser. Lavest mulig papirhauger er et felles mål, kan jeg forsikre, sier Solvik-Olsen.

Foto: SD/Henrik Jonassen

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS