- Streiken innebærer en vanskelig situasjon både for oss og våre kunder, sier Cargonets Arne Fosen.
- Streiken innebærer en vanskelig situasjon både for oss og våre kunder, sier Cargonets Arne Fosen.

Streiken gir Cargonet og selskapet kunder problemer

Norsk Lokomotivmannsforbund sier de vil tenke nytt for å løse den fastlåste togkonflikten.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av mandag 24. oktober legger forbundet frem et nytt løsningsforslag til NSB, forteller leder Rolf Ringdal til NRK.

Lokførerne har snart streiket én måned, noe som har hatt sterk innvirkning på nærings- og godstrafikken på skinner. Foruten å ha stanset alle lokaltog på Østfoldbanen som rammer titusenvis av passasjerer hver dag.

Beklager

Adm. direktør Arne Fosen i Cargonet beklager at dette medfører innstillinger av planlagte godstog, og som dessverre gir negative konsekvenser for godsfremførerens kunder.

- Streiken innebærer en vanskelig situasjon både for oss og våre kunder, sier Fosen.

Han understreker imidlertid at den bebudede opptrappingen av streiken før helga ikke ville rammet Cargonet, men kun NSB.

Rolf Ringdal forteller at det nå er tenkt både nytt og annerledes.

- Samtidig er vi veldig klar og tydelige på at våre krav til kompetanse må være med. Vi kommer til å jobbe med forslaget ut over ettermiddagen og eventuelt kvelden, sier han.

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB forholder seg foreløpig avventende til forslaget.

- Hvis det medfører riktighet at det kommer et forslag, er vi selvfølgelig både villig og interessert i å diskutere forslaget, sier han.

Sterkt berørt

I AT.nos søstertidsskrift, Mtlogistikk, sto en artikkel før helga med overskrift, «Siste spikeren i kista?» der det blant annet står at transport- og logistikkaktører som DB Schenker, Postnord, Bring, Posten og flere mellomstore speditører er sterkt berørt, og at streiken vil skade godstogtransporten permanent.

Malmtrafikken over Narvik berøres ikke av streiken, da disse togene kjøres av lokførere fra Malmtrafikk AS.

Ifølge NHO Logistikk og Transport (NHOLT), frakter speditørene gods på bane for flere tusen store og små grossistkunder innen elektro, farve, medisin, ferskvarer og byggvare. Det finnes 1000 forskjellige grossistebedrifter innen et hundretalls bransjer.

Rema Distribusjon, Coop, Asko, i noen grad Tine og skogbruksbedriftene berøres også av streiken. Det samme gjør sjømatindustrien med fersk laks fra Nord-Norge og nordvestlandet.