Tilbudsåpning på bygging av ny vei mellom Håkkåssaga og Saghøgda i Tingvoll kommune. F.v: Edgar Solbak, Odd Helge Innerdal, Inge Tonny Nås og Terje Fugelsnes.
Tilbudsåpning på bygging av ny vei mellom Håkkåssaga og Saghøgda i Tingvoll kommune. F.v: Edgar Solbak, Odd Helge Innerdal, Inge Tonny Nås og Terje Fugelsnes.

Johs. J. Syltern lavest på riksvei 70

Statens vegvesen har mottatt ti tilbud på bygging av ny vei mellom Håkkåssaga og Saghøgda i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal.

Publisert Sist oppdatert

Parsellen er en del av ny riksvei 70 Tingvoll-Meisingset. Kontrakten omfatter i hovedsak bygging av ca. 3,8 km ny riksvei og ca. 1 km gang-/sykkelvei.

Prosjektleder Odd Helge Innerdal er godt fornøyd med konkurransen.

- Nå skal vi vurdere kvalifikasjonene til tilbyderne og kontrollregne. Vi inngår kontrakt tidligst om en måned, og vi håper på oppstart før jul, sier han.

Disse kom med tilbud innen fristen:

Tilbyder

Tilbudssum   eks. mva

Johs. J. Syltern AS

 80.944.654,00

AF. Mekvik Maskin AS og Vatn Maskinstasjon AS

 81.160.678,16

BL. Entreprenør AS

 83.094.780,19

AF Gruppen Norge AS

117.882.557,06

M3 Anlegg AS

135.440.488,70

Røstad Entreprenør AS

125.312.144,00

Gjermundshaug Anlegg AS

 84.800.864,00

Scandinavian Roadconstruction AB

131.195.815,00

K.A. Aurstad AS

 99.948.999,50

Bertelsen & Garpestad AS

 99.253.243,00

Totalt fire entrepriser

Bygging av ny vei mellom Håkkåssaga-Saghøgda er den andre av totalt fire entrepriser.

Den første entreprisen var skogrydding fra Venåssaga til Saghøgda, der det nå skal bygges ny vei. Det blir også en entreprise for resten av parsellen med veibygging fra Håkkåssaga til Meisingset. Den siste entreprisen blir støytiltak langs hele strekningen, og målet er at det skal være ferdig samtidig med veien.

Byggetiden er beregnet til 2-2,5 år.

Den nye veien skal gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet. Ny trasé følger i hovedsak eksisterende riksvei 70 med bredde­utvidelse, nye avkjørsler og underganger. Prosjektet har en totalkostnad på ca. 500 millioner kroner.