Illistrasjon: Arkitema Architects
Illistrasjon: Arkitema Architects

Nytt universitetsbygg

Arkitema Architects og den norske Arkitektgruppen Cubus har vunnet konkurransen om å tegne et nytt realfagsbygg til Universitetet i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Med plass til både forskning og næring, gir bygget mulighet til å utfolde visjonene for Science City Bergen. Bygningen får samtidig en prominent plassering i Bergen og vil fungere som en sydlig port til universitetet.

Med utnevnelsen av Arkitema Architects og Arkitektgruppen Cubus som vinner i konkurransen om å tegne det nye energi- og teknologibygget (EnTek) ved Universitet i Bergen (UiB), kan visjonene om et utvidet samarbeid mellom forskning og næringsliv begynne å ta form.

Vinnerforslaget gjør det enkelt for universitet og næringsliv å samarbeide og bygge opp relasjoner. I tillegg vil bygget gi plass til en ny gate som knytter universitetet enda tettere sammen med byen.

Begrunnelsen

EnTek-bygget vil gi plass til et helt nytt byrom i Bergen, Science City, som på en naturlig måte samler flere av de allerede eksisterende forskningsmiljøene som ligger i umiddelbar nærhet av det kommende bygget. Det nye EnTek-bygget danner et faglig fellesskap og tyngdepunkt på Nygårdshøyden, og blir et imøtekommende, synlig og tilgjengelig bygg i bybildet.

«Arkitektene bak forslaget har foreslått et svært godt byplanleggingsgrep som vil gi universitetet en flott adkomst fra syd. Ved å skape åpne og gode arealer, både inne og ute, mellom de forskjellige seksjonene, skapes et levende bygg med mange treffpunkter. Samtidig skapes det atrier og åpne rom som også kan benyttes av studenter og andre borgere i Bergen. Det bringer byen, forskningen og universitetet sammen», står det blant annet i juryens begrunnelse.

Forskningsknutepunkt

EnTek-bygget bidrar til visjonen om Science City Bergen, ved å skape et naturlig møtested for byens forskere og danne rammer for idéutveksling og kunnskapsdeling. Visjonen er samarbeid på tvers av forskning og næringsliv. Ambisjonen er å være en internasjonal portal for innovasjon innen energi, klima og teknologi.

Vinnerforslaget inneholder etableringen av en gate fra syd i retning UiB som «vil sikre at det nye bygget blir et knutepunkt for forskning og for hele Bergen», ifølge arkitektene. På gateplan etableres det offentlig adgang gjennom bygget, så det naturlig kobler seg på UiBs campus.

- Vi er veldig glade og stolte over å ha vunnet et så prestisjefylt oppdrag i Bergen. Universitetet har historisk sett vært en viktig del av byens utvikling, og bygningene er med på å danne de viktigste og mest symbolladede byrommene i Bergen. Med EnTek-forslaget har vi skapt et nytt, dynamisk forsknings- og læringsmiljø, som med høy estetisk kvalitet og optimal funksjonalitet forhåpentligvis kan bidra til å utvikle denne posisjonen, sier seniorpartner i Arkitema Architects, Per Fischer.

EnTek-bygningen blir 17 500 kvm og skal stå ferdig i 2019.