- Det er uforståelig at regjeringen svekker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i stedet for å styrke den, sier Jon Sandnes adm. direktør i BNL.
- Det er uforståelig at regjeringen svekker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i stedet for å styrke den, sier Jon Sandnes adm. direktør i BNL.

- Regjeringen svekker kampen mot arbeidskriminalitet

Byggenæringens Landsforening (BNL) mener at regjeringen svekker kampen mot arbeidslivskriminalitet med budsjettet for 2017.

Publisert Sist oppdatert

Budsjettforslaget svekker Arbeidstilsynet og inneholder heller ingen signaler om økt satsing på kontroll og tilsyn, skriver BNL i en pressemelding.

- Det er uforståelig at regjeringen svekker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i stedet for å styrke den, sier Jon Sandnes adm. direktør i BNL.

I budsjettforslaget til Arbeids- og sosialdepartementet skrives det at virksomheten useriøse og kriminelle utøver, er ødeleggende både for de arbeidstakerne som rammes og de seriøse bedriftene.

- Arbeidslivskriminalitet er ikke bare ødeleggende for arbeidstakere og seriøse bedrifter, det er også en av de største truslene mot finansiering av velferdsstaten, sier Sandnes.

Noen dager før budsjettet ble lagt frem, gjennomførte politiet og Arbeidstilsynet kontroller i privatmarkedet i Rogaland.

- Her ble det avdekket flere ulovlige forhold. Samtidig vet vi at det de siste par årene er dokumentert omfattende lovbrudd blant useriøse i byggenæringen. Noe av begrunnelsen fra de som driver ulovlig og useriøst er at oppdagelsesrisikoen er liten. Nå vil altså regjeringen at oppdagelsesrisikoen skal bli mindre, sier Sandnes.

Sandnes mener at regjeringen må etablere av Senter mot arbeidslivskriminalitet i alle politidistrikt.

- Dette har vært en suksess. Flere useriøse og kriminelle er avslørt og sendt ut av landet. Og de manglende skatte og avgiftsinnbetalingene som er avslørt overskrider utgiftene til etaleringen av sentrene med åtte ganger innsatsen. Jeg kan derfor ikke begripe hvorfor ikke regjeringen øker innsatsen, avslutter Sandnes.

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70.000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS