Feiring Bruks helt nye massemottak på Rogndalsbekken, langs fylkesvei 450.
Feiring Bruks helt nye massemottak på Rogndalsbekken, langs fylkesvei 450.

Tar imot 1,5 millioner tonn masser

Feiring Bruk utvider virksomheten på Østlandet med et massemottak på Kløfta i Akershus. Det nye mottaket har en kapasitet på inntil 1,5 millioner tonn.

Publisert Sist oppdatert

Behovet for massemottak øker i takt med utviklingen av infrastrukturen. For å møte etterspørselen åpner Feiring Bruk et helt nytt massemottak på Rogndalsbekken, langs fylkesvei 450 (Gamle riksvei 2) mellom Kløfta og Borgen.

Skal motvirke rasfare

Det nye mottaket åpnet for innkjøring av masser 19. september, og har kapasitet for å ta i mot inntil 1,5 millioner tonn rene gravemasser.

- Fyllmassene på det nye mottaket vil bidra til økt sikkerhet for hus i nærområdet som ligger i faresonen for ras. Det samme gjelder fylkesvei 450 som per dags dato er stengt, sier Wiktor Johansen, avdelingsleder for massemottak i Feiring Bruk.

Fyllplassene bidrar til viktige miljøgevinster ved å utnytte ellers vanskelig nyttbare masser anleggsavfall som som en ressurs, for å opparbeide nytt og bruksvennlig terreng.

Det åttende mottaket

Det foretas hyppige kontroller av innholdet i de innkjørte masser, gjennom et omfattende oppfølgingsprogram.

Analysene foretas av frittstående konsulenter, og det fremlegges løpende dokumentasjon etter avtale. Før fyllplassene settes i drift, innhentes alle nødvendige tillatelser.

- Det nye mottaket ligger midt i løypa, med lett adkomst fra E16 både nordfra og sørfra. Dette er en miljøgevinst i seg selv, siden behovet for transport minsker, påpeker Johansen.

Rogndalsbekken føyer seg inn i rekken av massemottak på Østlandet i regi av Feiring Bruk.

Per dags dato har Feiring Bruk også massemottak på Kulmoen (Vormsund), Marikollen (Rælingen), Bråtedalen (Skjetten), Lunner (Nes), Thorud (Enebakk), Hobøl pukkverk (Hobøl) og Hjera pukkverk (Eidsvoll).