Oppstartsmøte for Alta nærsykehus.
Oppstartsmøte for Alta nærsykehus.

Rambøll vant kontrakt med Alta nærsykehus

Rambøll har vunnet en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekt- og rådgivertjenester for prosjektet «Alta nærsykehus».

Publisert Sist oppdatert

Rambøll skal levere detaljprosjekt for anbud, detaljprosjekt funksjonsprosjekt og arbeidstegninger, samt kvalitetssikring og muligens mindre justeringer av foreliggende forprosjekt. Finnmarkssykehuset HF er oppdragsgiver og kontraktspart. Per Knudsen Arkitektkontor AS (PKA) og GeoNord er underleverandører.

Prosjektet er en utvidelse i form av nybygg, samt ombygging av eksisterende sykehus. Utvidelsen, nybygget, er på rundt 4.500 kvm BTA, i 3 etasjer. Ombygging er på ca. 1.000 kvm av eksisterende bygg.

Prosjektet vil inneholde nybygg med funksjonene somatikk, (sykehussenger, fødestue, operasjonsstuer og billeddiagnostikk m.m.) og psykisk helse og rus, samt at det gjøres bygningsmessige oppgraderinger av arealer for poliklinikk/dagbehandling i eksisterende bygningsmasse.

- Gode sykehus er en bærebjelke i samfunnet som gir trygghet til de som bor i området. Dette er både en meningsfull og faglig spennende oppgave, sier Eivind Iden, direktør Bygg & arkitektur midt, vest og nord.

- Helsebygg og sykehus har vært et prioritert område for Rambøll og det er hyggelig å se at vi får uttelling for kompetansen vår og vår gode allianse, avslutter Iden.

Bygget skal ferdigstilles i andre kvartal 2019. Prosjektet er allerede i gang.