Stor interesse for tunneldager på Færøyene i regi av EST og Landsverk.
Stor interesse for tunneldager på Færøyene i regi av EST og Landsverk.

Stor tunnelinteresse på Færøyene

Nordmenn er med på å forberede tunnelprosjekt med over to mil tunnel.

Publisert Sist oppdatert

På Færøyene forbereder man seg på at tunnelarbeidene skal starte for et spennende infrastrukturprosjekt. Det består av to lange undersjøiske tunneler som skal forbinde Streymøy med Eysturøy og så Streymøy med Sandøy. Hver med en lengde på rundt elleve kilometer.

Totalt vil det gi hver færing en halv meter ny tunnel, i tillegg til den ene meteren hver av de allerede har fra før. Ikke mange land kan stille med tilsvarende tetthet av tunneler.

- Aldri sett så mange samlet

Mens et knippe entreprenører gjør de siste regneøvelsene på tilbudene sine som skal være innlevert den 27. september, gjør færingene også sine forberedelser for dette megaprosjektet.

Man har allerede startet opp og kommet godt i gang med de forberedende entreprisene som er knyttet til bygging av tilkjørselsveier fra eksisterende hovedveinett og til påhuggene. Dette er arbeid som utføres av lokale entreprenører.

Denne uken har Landsverk i samarbeid med tunnelselskapet EST (Eysturoyar og Sandoyartunnlar pf) gjennomført tre dager med tunnelforedrag for tunnelinteresserte fagfolk på Færøyene.

- Totalt var 30 deltakere påmeldt til disse tunneldagene, og som en av de deltakende sa; «Jeg har aldri sett så mange tunnelfolk på Færøyene samlet i ett rom». Så interessen for dette har lokalt vært stor, og deltakelsen var betydelig høyere enn det vi hadde forventet på forhånd da vi startet planleggingen av det, sier sjefsforsker fra Sintef Byggforsk (NTNU), Eivind Grøv, som bidrar med faglig påfyll på tunneldagene.

Norsk faglig tyngde

- 10-15 stykker hadde jeg regnet med, men det er artig at så mange som 30 fant tid til å være med. Deltakerne er fra konsulenter, entreprenører og byggherrer på Færøyene, sier Grøv.

Foredragene har gått over tre dager, og forelesere på disse dagene har vært Kristin H. Holmøy og Eivind Grøv fra Sintef, samt Jan Erik Hoel og Torgeir Apeland fra Via Nova.

Fokuset har vært knyttet til oppfølging og kartlegging, sikring og injeksjon, Novapoint Tunnel, drivemetodikk og sprengningsarbeider på et generelt og overordnet nivå. Hensikten har vært å skape en bredere kompetanse om tunneldriving.

Tunnellen planlagt på kjøkkenbord

- Tunnelentusiasmen er stor på Færøyene for tiden, og hele samfunnet her ser frem til at tunneldrivingen skal starte på Eysturøytunnelen. Planer for denne tunnelen startet for mer en ti år siden, da en liten gruppe færinger med tunnel- og geologikunnskap tok et initiativ og laget det første forslaget for en tunneltrasé på kjøkkenbordet til en av initiativtagerne. Jeg var heldig og fikk være med på dette, sier Grøv.

Dette var samtidig med at Nordoyatunnelen på Færøyene var under bygging. Senere har prosjektene vært drevet frem av Landsverk og private selskap. Nå er prosjektet startet opp for alvor, og drivingen av den første tunnelen vil snart være i gang. Den andre startes straks etter at den første er ferdig drevet.