Ved anleggsområdet på Åsland på grensen mellom Oslo og Akershus (Ski) produseres betongelementer til tunnelen. Det er her hovedaktiviteten i forbindelse med tunnelbyggingen foregår.
Ved anleggsområdet på Åsland på grensen mellom Oslo og Akershus (Ski) produseres betongelementer til tunnelen. Det er her hovedaktiviteten i forbindelse med tunnelbyggingen foregår.

Truer med å holde tilbake Follobane-betaling

Jernbaneverket (JBV) har avdekket tilfeller av det som ser ut som brudd på krav til minstelønn og overtid/hviletid-regler; først og fremst hos underleverandører. Nå truer JBV med sanksjoner.

Publisert Sist oppdatert

I Follobaneprosjektet har Jernbaneverket satt inn ekstra tiltak for å sikre at hovedentreprenørene som bygger Follobanen følger opp kravene til lønns- og arbeidsvilkår.

Undersøkelser har nemlig avdekket tilfeller av «det som ser ut til å være brudd på krav til minstelønn, regler for maksimalt antall tillatte arbeidstimer, pålagt hviletid og bruk av overtid», skriver Jernbaneverket på sine prosjektsider.

Tilfellene er «først og fremst avdekket hos enkelte underleverandører, som har avtaler med Follobaneprosjektets hovedentreprenører».

Sender brev

Follobaneprosjektet har gjennomført interne revisjoner jevnlig siden 2015, og lønns- og arbeidsvilkårene er fulgt opp på anleggsplassene. Siden 9. juni er et uavhengig revisjonsfirma engasjert for å gjennomgå lønns- og arbeidsvilkår ved prosjektets største kontrakt; tunnelboringen.

Prosjektet sender likelydende brev til hovedentreprenørene, der det understrekes at kontraktfestede krav skal overholdes. Hovedentreprenørene må påse at deres underleverandører også følger kravene.

Betalingstopp og utestengelse

Dersom forholdene omkring lønns- og arbeidsvilkår ikke blir ordnet, truer Follobaneprosjektet med bruk av sanksjoner.

Det kan bli snakk om å holde tilbake betaling, og utestenge underleverandører fra prosjektet. Disse sanksjonene er omtalt i kontraktene mellom Jernbaneverket og hovedentreprenørene.

LO-ansatt på prosjektet

Follobaneprosjektet har også inngått avtale med LO som har en egen ansatt på plass fulltid i prosjektet. Ifølge LO er Follobanen det første prosjektet innen samferdsel med avtale om en egen LO-koordinator på innsiden av prosjektet.

- Vi i Follobaneprosjektet ønsker å stå tydelig frem med våre tiltak. Som byggherre skal vi gjøre nødvendige oppfølginger av kontraktene vi har signert med entreprenører, sier prosjektdirektør Erik Smith i Jernbaneverket, på prosjektets nettsider.

Kritiske forhold som kontrolleres

Jernbaneverket vurderer blant annet:

  • Overholdelse av krav om timeføring (timelister), overtid, hviletid og rett til minstelønn
  • Overholdelse av krav om HMS-kort for lovlig inngang til anleggsområde
  • Overholdelse av retningslinjen om at bare arbeidskraft som kan regnes som eksperter er unntatt krav om HMS-kort for å slippe inn på anleggene for å utføre kortvarig arbeid
  • Overholdelse av entreprenørenes plikt til å skaffe egenerklæring fra underleverandører, inkludert bemanningsbyråer, om at de har forstått kravet om å overholde lover og retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår.