Jens Olaf Rud, prosjektleder i NLF.
Jens Olaf Rud, prosjektleder i NLF.

- En farlig forenkling av rusbildet

Motorførernes Avholdsforbund (MA) foreslår i en fersk pressemelding å la ruskjørere beholde sertifikatet, mot at kjøretøyet utstyres med alkolås. - Dette er en løsning som ikke passer til dagens rusbilde på veien, sier prosjektleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Jens Olaf Rud.

Publisert Sist oppdatert

Rud er ansvarlig for programmet På riktig side, der lastebilsjåfører og bedrifter kurses i sunne trafikkholdninger – deriblant rus. NLF er også involvert i arbeidet med utformingen av en felles europeisk standard for alkolås i kjøretøy. Han mener utspillet fra Motorførernes Avholdsforbund (MA) bidrar til å flytte fokuset bort fra det egentlige problemet.

- Ruspåvirket kjøring er et alvorlig samfunnsproblem. Samtidig har rusbildet endret seg stort. Nå ser vi langt flere som kjører under påvirkning av sentralstimulerende stoffer og farlige medisiner enn alkohol, sier han til Lastebil.no.

140.000 ruspåvirkede turer i døgnet

Påstanden støttes av undersøkelser fra blant annet Folkehelseinstituttet og Transportøkonomisk Institutt. Begge har de siste årene publisert tall som indikerer at kjøring med alkoholpromille nå bare utgjør en brøkdel av de over 140.000 ruspåvirkede kjøreturene som foretas hver dag i Norge. Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, tror MAs forslag fort kan tjene mot sin hensikt.

- Alkolåsen registrerer kun alkoholpromille, og ikke de stoffene som ruskjørere flest i dag benytter seg av. Samtidig vet vi at de som sliter med et alkoholproblem ofte kombinerer dette med andre trafikkfarlige substanser, forklarer Mo.

Han er bekymret for at innføring av alkolås i bytte mot sertifikat kan medføre at sjåfører med en sammensatt rushistorikk lettere kommer tilbake på veien i påvirket tilstand.

Utvikler stadig nye metoder

Å oppdage ruskjøring er utfordrende. Politiet har god kunnskap og pålitelige måleinstrumenter når det kommer til alkoholpromille. Narkotika- og legemiddelrus kan derimot være langt vanskeligere å oppdage. Derfor har promillekjørere lenge vært overrepresentert i statistikker der personer er pågrepet med mistanke om ruskjøring.

Nå har politiet imidlertid fått et nytt rustestingsapparat kalt Dräger 5000, som muliggjør hurtigtesting av spyttprøver ute på kontrollstedet. Dette har allerede gitt utslag på statistikkene.

Les mer om Dräger 5000 i artikkelen: Alkolås i anleggsmaskiner

- Vi ser at stadig flere tas for ruspåvirket kjøring hvor det benyttes andre midler enn alkohol. Enkelte patruljer tar nå langt flere sjåfører i narkotika- og legemiddelrus enn de tar fyllekjørere, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Han ser flere utfordringer ved forslaget om å innføre alkolås i bytte mot førerrett.

- Siden alkolås-forslaget var oppe til høring sist, har det skjedd en rivende utvikling på utstyrsfronten. Det er i dag mulig å oppdage flere former for rus enkelt og effektivt, sier han.

Ti ganger vanligere enn alkohol

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) bemerker at Dräger 5000 ikke plukker opp de mest vanlige stoffene ved ruskjøring, nemlig legemidler i den såkalte Benzodiazepin-familien (Valium, Sobril, Vival, Xanor, Rivotril m.fl.).

Ifølge DRUID-rapporten fra 2011, er forekomsten av Benzodiazepiner blant norske sjåfører ti ganger høyere enn alkohol. Forbundet ønsker derfor å rette fokuset mot disse stoffene som det i dag ikke finnes raske og pålitelige tester for å oppdage.

- Det er på tide å ta kampen mot ruskjøring videre. En må fortsatt fokusere på å bekjempe kjøring med alkoholpromille, men det er like viktig å få bukt med den ruskjøringen som faktisk utgjør hovedtrusselen i trafikken i dag. Det må utvikles nye og bedre analyseverktøy og politiet må få flere ressurser til å bekjempe dette økende samfunnsproblemet. Vi håper også at arbeidet med en felles europeisk standard for alkolås etter hvert utvides til å gjelde flere former for rus, sier NLF-direktøren.

STILLING LEDIG: