HØYREIST: Den høyreiste Liebherr-graveren i sving med oppgraving av forurensede masser. (FOTOS: Christoffer Bruserud)
HØYREIST: Den høyreiste Liebherr-graveren i sving med oppgraving av forurensede masser. (FOTOS: Christoffer Bruserud)

Fjerner 300.000 tonn forurensede masser

Farlig avfall, utslipp til Oslofjorden, utslipp av giftige gasser og påvisning av eventuelle miner og bomber fra 2. verdenskrig er utfordringer under opprydding på Valløy utenfor Tønsberg.

Publisert Sist oppdatert

Nordens første oljeraffineri ble etablert på Valløy utenfor Tønsberg i 1899. I 1994 startet demonteringen av raffineriet. Nå pågår en omfattende miljøsanering hvor ca. 300.000 tonn forurensede masser skal fjernes fra det gamle raffineriet til Esso Norge AS.

Det er arbeidsfellesskapet JV VEIDEC ANS med Veidekke Entreprenør AS og det belgiske selskapet Deme Environmental Contractors (DEC) som utfører saneringsarbeidet til ca. 470 millioner kroner (ekskl. mva) på det 275 mål store området.

Anleggsperioden startet høsten 2015 med forventet avslutning i 2019.

Oljerester

Prosjektet har mange utfordringer knyttet til behandling av farlig avfall, utslipp til Oslofjorden, utslipp av giftige gasser og påvisning av eventuelle miner og bomber fra 2. verdenskrig.

Oppryddingen består blant annet av fjerning av syrebekdeponiet og graving og uttransportering av syrebek (avfallsprodukt fra smøreoljeproduksjon, likner på asfalt, red. anm.) og oljerester fra området samt inntransport og tilbakefylling av rene masser.

100 bombefly

Oppgravingen av området utføres etter strenge sikkhetsregler. 27. april 1945 ble området bombet av ca. 100 allierte fly. Målet var å ødelegge raffineriets tanker, men angrepet var ikke vellykket. De største tankene ble stående uskadd, og bombene traff i stedet boligområdet på Valløy og 50 mennesker ble drept.

Etter krigen ble miner fjernet fra boligområdet og raffineriet. Siden muligheten er til stede for at det fortsatt kan ligge «blindgjengere» i grunnen, sjekkes området av eksperter hver gang et nytt område på fabrikktomta skal graves opp. Til nå er det ikke funnet bomber/miner etter angrepet i 1945.

Ni maskiner

Oskar og Tormod Wike AS (OT) i Tønsberg er underentreprenør på den store oppryddingen og har 12 mann og ni maskiner i sving på området som er strengt bevoktet under anleggsperioden.

I OTs maskinpark på Valløy (tre dumpere, en hjullaster, fire gravere, et valsetog) er en av graverne en ny og høyreist Liebherr på hjul. Det er materialhåndteringsmaskinen LH 35 som i «Wike-rigget» versjon veier ca. 34 tonn. Hjulmaskinen med langt aggregat og rekkevidde på 15 m, har i stikkespissen en shellgrabb på 2,1 m3, en skuffetype som er sjelden her på berget.

Den «høyreiste» med Steg IV Liebherr-motor på 140 kW/190 hk, har senk-/hev-hytte hvor maskinføreren på maks. høyde sitter 5,42 m (øyehøyde) over bakken. Det gir god oversikt ved oppgravingen av de forurensede massene som behandles i et blandeanlegg, før de skipes til forbrenningsanlegg i Nederland og Latvia.

Spennende

– Dette er et spennende og utfordrende oppdrag med strenge sikkerhetstiltak. Og den har lang varighet. Det er jo ikke alltid tilfelle i vår bransje, sier daglig leder Christoffer Bruserud i Oskar og Tormod Wik AS som har bestilt ytterligere fire Liebherr-maskiner som nå skal leveres på «løpende bånd».