Milepælsmarkering på Sydhavna. Totalentreprenør Condotte og byggherre Jernbaneverket markerte gjennomslaget i Østfoldbanens inngående løp.

Gjennomslag på Follobanen-prosjekt

På Sydhavna (Oslo) markerer Follobane-prosjektet en viktig milepæl. Etter flere måneders arbeid med sprengning, boring og splitting er den nye inngående Østfoldbanen/Follobanen nå gjennomgående fra nord til sør.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Sprengningsarbeidet har pågått siden februar 2016. Siden den gang er det fyrt av rundt 370 salver og kjørt ut 73.000 kubikkmeter med masser. Nå gjenstår ca. 350 meter før hele løpet er ferdig drevet, skriver Jernbaneverket.

Det er Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) som har totalentreprisekontrakten «EPC Civil Oslo S» for Follobaneprosjektets arbeider med innføring av nye jernbanespor til Oslo S.

- Gjennomslaget er et viktig steg videre i utbyggingen av Follobanen. I dag markerer vi også at arbeidene er blitt utført uten fraværsskader, forteller en fornøyd prosjektleder Adler Enoksen i begynnelsen av juli, til jernbaneverket.no.  

Det nye løpet til den inngående Østfoldbanen er 1200 meter langt og ligger rundt 50 meter under terrenget. Kvaliteten på fjellet har vært meget god, med få svakhetssoner og lite innlekkasje av vann.

I løpet av sommeren krysser Follobanen/Østfoldbanen under Ekebergtunnelene. For å være ekstra varsomme i dette området, som rommer vei- og tunnelanlegg, skal deler av arbeidet utføres med den skånsomme drivemetoden drill & split.

I månedene fremover skal Condotte drive Follobanens to løp i retning mot Ski. Ved Jomfrubråten på Ekeberg overtar Follobane-prosjektets andre tunnelentreprenør, Acciona Ghella Joint Venture, som skal bore 18, 5 av den 20 km lange tunnelen med tunnelboremaskiner. De fire tunnelboremaskinene settes i drift fra Åsland i løpet av høst/vinter 2016.

Ved årsskiftet 2018/2019 skal hovedarbeidene i tunnelen være ferdig.

Powered by Labrador CMS