Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike.
Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike.

Introduserer Steg V

Europeiske mobile maskiner skal bli de reneste i verden, ifølge en ny forskrift vedtatt av Europaparlamentet onsdag 6. juli.

Publisert Sist oppdatert

Den nye forskriften strammer inn på grensene for partikler og nitrogenoksider for blant annet anleggsmaskiner og landbruksmaskiner.

Forskriften er det siste trinnet i en serie av stadig strammere utslippsgrenser som allerede har redusert svevestøv og NOx-utslipp for landbaserte maskiner med over 95% de siste årene. Den nye, såkalte «Steg V»-forskriften er vedtatt for å redusere utslippene ytterligere, ved å sette strengere grenser og ved å innføre grenser for antallet partikler i utslippene fra motoren.

Fornøyde produsenter

Europeiske produsenter, representert ved sine respektive bransjeforeninger CECE (anlegg), CEMA (landbruksmaskiner), EGMF (hageutstyr), EUnited Municipal Equipment (veivedlikehold) og FEM (materialhåndteringsutstyr) ønsker vedtaket om ny forskrift velkommen.

- Sluttkompromisset mellom EU-institusjonene gir en god balanse mellom å bedre luftkvaliteten og opprettholde konkurranseevnen til den europeiske maskinindustrien, sier Ulrich Adam, generalsekretær i CEMA i en pressemelding produsentforeningene har sendt ut i fellesskap.

Denne balansen ble oppnådd takket være en rekke justeringer gjort i den lovgivende prosessen.

Justeringene inkluderer, for eksempel, en forlengelse av den generelle overgangsordningen etter 6 måneder (24 måneder totalt) for å gi europeiske maskinprodusenter tilstrekkelig tid til å redesigne sin flåte for å oppfylle de nye kravene. Videre ble det innført en bestemmelse for motorskifte: Med en frist på 20 år vil dette gi rom for fortsatt bruk av maskiner som skifter motor, og dermed bidra til EUs mål om ressurseffektivitet.

«Made in Europe»

- Den nye forskriften har et ambisiøst tidsskjema. Det vil være en utfordring å konstruere hundrevis av maskintyper på nytt, men maskinprodusentene er innstilt på - og kapable til - å gjøre disse nødvendige justeringer og bidra til å bedre luftkvaliteten i Europa , sier Sigrid de Vries, generalsekretær CECE.

Forskriften har også tatt ekstra hensyn til små og mellomstore produsenter samt produsenter av spesialmaskiner. For enkelte typer maskiner og bedrifter, for eksempel mobilkraner og smalsporede traktorer, ble ytterligere overgangsbestemmelser gitt for å imøtekomme deres spesifikke behov.

- Vi er svært tilfreds med å se at de spesielle behovene til mobilkraner ble tatt hensyn til. Den ekstra tiden innvilget vil gjøre det mulig for våre produsenter å bygge om sine 170 forskjellige modeller uten at det går ut over deres konkurranseevne, sier Olivier Janin, generalsekretær i FEM, i meldingen.

Frank Diedrich, leder for EUnited Municipal Equipment, mener «Made in Europe» bør få en ny betydning nå:

- Etter at vi nå gjør en betydelig innsats for å bygge renere maskiner, ber vi Europas politikere om å hjelpe oss å markedsføre europeiske rene «Made in Europe»-maskiner på det globale markedet, sier han.

Det er forventet at et utfyllende regelverk som inkluderer den nye forskriften vedtas i EU i løpet av 2016.