Oslo byfogdembete skal ta stilling til om det var riktig å avvise Hæhre fra konkurransen E6 Helgeland sør. Arkivbilde av Albert Kristian Hæhre.
Oslo byfogdembete skal ta stilling til om det var riktig å avvise Hæhre fra konkurransen E6 Helgeland sør. Arkivbilde av Albert Kristian Hæhre.

Kontraktstildelingen settes på vent

Hæhre Entreprenør AS har begjært midlertidig forføyning i tildelingsprosessen for kontrakten om E6 Helgeland sør.

Publisert Sist oppdatert

Oslo byfogdembete skal ta stilling til hvorvidt det var riktig å avvise Hæhre fra konkurransen. Inntil kjennelsen derfra foreligger er kontraktstildelingen lagt på is, skriver Statens vegvesen på nett.

 

- Begjæring om midlertidig forføyning suspenderer vår rett til kontraktstildeling. Vi avventer nå beramming av et rettsmøte, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Foreløpig ligger det an til at saken blir behandlet i midten av august, ifølge Statens vegvesen.