Bak f.v: Kontrollingeniør Kurt Sturla Ness, byggeleder Gunleik Hoffmann og prosjektleder Dag Ivar Borg fra Statens vegvesen.
Bak f.v: Kontrollingeniør Kurt Sturla Ness, byggeleder Gunleik Hoffmann og prosjektleder Dag Ivar Borg fra Statens vegvesen.

Kontrakt til 121 millioner kroner

Fiborg & Sellæg Maskin AS har signert sin - til nå - største kontrakt med Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 1. juli skrev Statens vegvesen kontrakt med Fiborg & Sellæg Maskin AS om å bygge midtrekkverk på E6 mellom Vassmarka og Ronglan i Levanger. Kontraktssummen er på 121.268.061 kroner.

Byggeleder Gunleik Hoffmann i Statens vegvesen opplyser at arbeidet starter opp etter sommerferien.

- Da starter vi med tilrigging og bygging av omkjøringsveier, sier Hoffmann.

Bjørn Arild Sellæg og Rune Fiborg stilte fra Fiborg & Sellæg Maskin AS på signeringen.

- Dette er den største kontrakten vi har hatt, opplyser Sellæg.

Ferdig sommeren 2018

Prosjektet starter rett nord for Hammer bru, går langs Nesvatnet og kobles på eksisterende midtdeler nord for Nesvatnet.

Det skal bygges fem kilometer midtrekkverk på strekningen. For å få plass til midtdeleren skal eksisterende E6 utvides til 12, 5 meter, og det blir forbikjøringsfelt i begge retninger på deler av strekningen.

Som en følge av at E6 utvides, skal også seks eksisterende kulverter og bruer utvides.

- Det er to års byggetid på prosjektet, opplyser Gunleik Hoffmann.

Utfordringer

Det er flere utfordringer i prosjektet. Hvert døgn gjennom året passerer over 8000 biler på strekningen. Fremkommeligheten for trafikantene langs E6 skal ivaretas samtidig som det bygges.

Det skal også sprenges 100.000 kubikk berg i nærheten av E6 og jernbane.  Grunnforholdene langs Nesvatnet er dårlig – det er påvist kvikk og sensitiv leire flere steder.