Både Scania og Volvo fikk, i likhet med flere europeiske lastebilprodusenter, tillatelse til å kjøre selvkjørede (autonome) lastebiler i flere europeiske land våren 2016. Volvo og Scania startet sine konvoier med selkjørende biler fra Sverige på vei til et felles møtepunkt i Nederland. Datainspektionen ønsker ikke slike biler velkommen i Sverige.
Både Scania og Volvo fikk, i likhet med flere europeiske lastebilprodusenter, tillatelse til å kjøre selvkjørede (autonome) lastebiler i flere europeiske land våren 2016. Volvo og Scania startet sine konvoier med selkjørende biler fra Sverige på vei til et felles møtepunkt i Nederland. Datainspektionen ønsker ikke slike biler velkommen i Sverige.

Sier nei til selvkjørende biler

Utviklingen av selvkjørende lastebiler har fått «et skudd for baugen» hos vår nærmeste nabo.

Publisert Sist oppdatert

I Sverige er Datainspektionen (tilsvarer Datatilsynet i Norge) kritisk til et lovforslag som gjelder selvkjørende biler. Forvaltningsmyndigheten mener blant annet at utredningen før lovforslaget ikke har vært god nok på å avdekke hvilke direkte og indirekte personlige opplysninger som samles inn ved bruk av selvkjørende biler, og hvordan dette skal lagres.

- Selvkjørende biler er utstyrt med kameraer, radarer, mikrofoner, GPS og mange andre sensorer som samler inn store mengder opplysninger om personer i og utenfor kjøretøyet. Utredningen har ikke sett tilstrekkelig på hvordan slike data skal håndteres og lagres, sier jutist i Datainspektionen, Malin Ricknäs.

- Ifølge den svenske grunnloven, må denne typen lovforslag inneholde en grundig analyse som viser den påvirkning som vil skje i hver enkelts private sfære. Her har utredningen feilet.

Ifølge lovforslaget, skal bilder av passasjerer og personer utenfor kjøretøyet passere i datasystemet anonymt og uten lagring. Datainspektionen mener likevel det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til hvordan en slik anonymisering skal foregå i praksis.

Den svenske datamyndigheten sier bestemt nei til at selvkjørende biler skal kunne utstyres med mikrofoner som lagrer lyd av det som foregår inne i bilen.

- Lydinnspilling i kjøretøy er et såpass omfattende inngrep i enkeltpersoners liv, at det ikke bør tillates på måten som denne utredningen foreslår, sier Ricknäs.