Jan Erik Larsen (t.v.), prosjektleder for riksvei 23 Dagslett-Linnes og Amund Berger, avdelingsleder i Isachsen Anlegg AS.
Jan Erik Larsen (t.v.), prosjektleder for riksvei 23 Dagslett-Linnes og Amund Berger, avdelingsleder i Isachsen Anlegg AS.

Signerte første kontrakt

Isachsen Anlegg AS skal gjøre forberedende anleggsarbeider før byggingen av Rv. 23 Dagslett–Linnes starter neste år.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er første trinn i prosessen med å bygge ny riksvei 23, og en dag vi har ventet på lenge, sier Jan Erik Larsen, prosjektleder for Rv. 23 Dagslett-Linnes under signeringen tirsdag 28. juni.

Kontrakten med Isachsen Anlegg AS er på kr 61.280.693 kroner.

Stor anleggsaktivitet

I august/september starter entreprenøren med å bygge:

1. Ny rundkjøring på Gilhus, der Gilhusvegen møter rv. 23
2. Ny rundkjøring på rv. 23, undergang under dagens riksvei og anleggsvei frem til tverrslaget som skal etableres sørøst på Gullaug-halvøya. Et tverrslag er en tunnel som brukes som adkomst til hovedtunnelen, Kovestadtunnelen.
3. Anleggsvei fra rv. 23 og frem til anleggsområdet inne i Daueruddalen. Her blir det også bygd et avkjøringsfelt, slik at anleggstrafikken ikke skal lage kø på rv. 23 når de skal svinge til venstre og inn på anleggsveien.

Mange av tiltakene skal skjer på dagens riksvei. Det vil trafikantene merke:

- Når entreprenøren skal arbeide på eller i nærheten av dagens vei, må vi legge om veien og sette ned fartsgrensen. Trafikantene må være forberedt på at det blir mer kø enn det er i dag. Flere vil kanskje daglig måtte kjøre gjennom både to og tre områder der det pågår anleggsarbeid, sier Larsen, og fortsetter - Vi kommer til å gjøre vårt for å minske belastningen for trafikantene, men det er viktig at publikum er forberedt på at de fra høsten av må beregne ekstra tid. Både for egen og andres sikkerhet er det viktig at de følger skiltingen og fartsgrensene.

Egen entreprise

De forberedende arbeidene er skilt ut i en egen entreprise, av prosjektet kalt Oppstartsentreprisen.

Vegvesenet har satt som krav at avkjøringsfeltet inn til Daueruddalen skal stå ferdig til november 2016. Alle arbeidene skal stå ferdige til byggingen av den nye riksveien starter i 2017.

Mer om disse arbeidene kan du lese her