Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

- EU må ta tak i sine transportbedrifter

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) krever bedre håndheving av kjøre- og hviletidsbestemmelser

Publisert Sist oppdatert

Lik behandling uansett nasjonalitet, bruk av hjullås inntil gebyrer blir betalt og en slutt på henleggelse av åpenbare overtredelser: Dette er kravene som stilles av NLFs landsmøte til norske myndigheter.

NLF mener at kjøre- og hviletidsbestemmelsene er en viktig faktor for trafikksikkerheten og like konkurranseforhold. Etter at det ble lov til å kjøre flere kabotasjeturer med utenlandske vogntog i Norge, er kjøre- og hviletidsbestemmelsene og håndheving av disse en vesentlig faktor for å opprettholde lik konkurranse.

NLF skriver i en pressemelding:

«Det er også viktig at alle land i EU har bedriftskontroll på dette området slik at de som bryter regelverket og ikke blir stoppet i Norge, vil få reaksjon i sitt hjemland ved kontroll. Ved en del anledninger har ikke politi og påtalemyndighet ressurser nok til å få inn bøter og sjåføren som ikke har overholdt regelverket får kjøre videre. Dette er en av grunnene til at NLF ønsker et Transportpoliti.»

NLF krever av norske myndigheter:

• At alle sjåfører og bileiere blir behandlet likt, uten hensyn til nasjonalitet.

• At hjullås blir brukt inntil gebyrer er betalt.

• At åpenbare overtredelser ikke blir henlagt.

• At myndighetene overfor EU arbeider for å sikre at de kontroller som EU-reglene pålegger, faktisk gjennomføres i det enkelte EU-land, og at alle land har en bedriftskontroll som fungerer.