Nå settes det fart i arbeidet med å sikre firefelts motorveg på E18 helt fra Oslo til Kristiansand.

Økte midler til døgnhvileplass og vei

Nå skal det bli fart på rasteplasser, trafikksikring, asfaltering og døgnhvileplass på Sørlandet og Vestlandet. Se detaljert liste over tiltakene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Regjeringen foreslår en økning på til sammen 150 mill. kroner til drift veivedlikehold og investeringer på riksveinettet. Den foreslåtte økningen kommer i tillegg til tidligere vedtatte tildelinger til veiformål for 2016.

- I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen ekstra økning i vedlikehold av riksveier. Med økte tildelinger til veiformål blir det flere oppdrag og sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomheter. Den foreslåtte økningen kommer i tillegg til tidligare vedtatte rekordhøye tildelinger til veiformål for 2016, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det skal etter planen brukes 25 millioner kroner til asfaltlegging og annet vedlikehold på riksveier i Rogaland, og 125 millioner kroner til ulike investeringstiltak på riksveier i Agderfylkene, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.

For stor bom-andel

Arbeidet med firefelts motorvei helt fra Oslo til Kristiansand blir ytterligere intensivert. Prosjektet finansieres 60 prosent gjennom statlige midler, og 40 prosent gjennom bompenger.

Adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, er fornøyd med at det investeres og vedlikeholdes, men mener en for stor del av regningen faller på lastebileierne:

- Det er bra at regjeringens forslag er i tråd med NLFs krav om maksimal bompengeandel på 50 prosent, men det er likevel mindre positivt at lastebilene må betale en bompengeandel som er tre ganger høyere enn personbilenes. Regjeringen har sagt at det normale skal være to-gangen, men vi ser at tredoblingen blir benyttet i stadig større grad, sier Mo.

Glade for ny hvileplass

Norges Lastebileier-Forbund opplyser på nett at de er blitt hørt i en viktig lokal sak i Vest-Agder. På Livoll i Lindesnes blir det bevilget 8 millioner kroner til etablering av en døgnhvileplass, noe NLFs lokalavdeling har jobbet for i en årrekke.

- Strekningen mellom Lillesand og Stavanger har manglet en skikkelig døgnhvileplass. Dette har vi ventet på i lang tid, sier regionsjef i NLF Agder og Rogaland, Reidar Retterholt.

NLF-direktøren er også godt fornøyd med prioriteringen:

- Dette viser at NLF blir hørt, sier Mo. Samtidig poengterer han at det lenge har vært etterlyst en nasjonal plan for døgnhvileplasser.

- Hvis dette er et tidlig signal på en mer helhetlig tankegang rundt døgnhvileplass-tilbudet i Norge, er det i så fall veldig positivt, avslutter han.

Slik brukes pengene

Den foreslåtte tildelingen på 125 millioner kroner til investeringer omfatter 19 mindre tiltak, i fem fylker, fordelt slik:

Aust-Agder
Riksvei 9 Storstraumen, rasteplass, Bygland kommune: 5 millioner kroner
Riksvei 9 Setesdal, universell utforming: 2 millioner kroner
Riksvei 9 Evje, utbedring av kryss, Arendalsvegen, Evje og Hornnes kommune: 2 millioner kroner
Riksvei 41 Birkeland – Hynnekleiv, trafikksikkerhetstiltak, Birkenes kommune: 9 millioner kroner
Riksvei 41 Heresfjorden, rasteplass, Birkenes kommune: 2 millioner kroner

Vest-Agder
Riksvei 9 Grim bru, ny løsning for gang- og sykkelvei, Kristiansand kommune: 20 millioner kroner
E39 Livold, døgnhvileplass, Lindesnes kommune: 8 millioner kroner

Rogaland
E134 Skre – Førresbotn, veilys, Tysvær kommune: 5 millioner kroner
E39 Førlandkrysset, undergang, Tysvær kommune: 3 millioner kroner

Hordaland
Riksvei 13 Brattlandsdalen, skredsikringstiltak, Suldal kommune: 6 millioner kroner
E134 Etne – Steine, gang- og sykkelveitiltak, Etne kommune: 9 millioner kroner
E39 Rødskrysset, trafikksikringstiltak, Sveio kommune: 10 millioner kroner
E39 Boravik – Grov, gang og sykkelvegtiltak, Stord kommune: 6 millioner kroner

Møre og Romsdal
E39 Vestnes ferjekai, utskifting av heisbru og heistårn, Vestnes kommune: 20 millioner kroner
E39 Fursetfjellet, trafikksikringsstiltak, Gjemnes kommune: 4 millioner kroner
Riksvei 70 Meisingset, trafikksikringstiltak, Tingvoll kommune: 3 millioner kroner
E39 Lønset, veilys, Molde kommune: 3 millioner kroner
E39 Oppgradering av holdeplasser: 6 millioner kroner
E136 Oppgradering av holdeplasser: 1 million kroner

Powered by Labrador CMS