Strekningen Ås - Mosseporten får fartsgrense 110 km/t i sommer. Her ved Vestby.

Her blir det 110 km/t i sommer

Nå blir det sommerfartsgrense på E6.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

– Det er gledelig at vi igjen kan øke fartsgrensen til 110 km/t på strekningene Ås – Mosseporten og Gran – Kolomoen på E6. Det er fint at folk får muligheten til å redusere reisetiden sin ytterligere, så lenge veistandarden er god nok og trafikksikkerheten er ivaretatt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Det ble i fjor for første gang åpnet for sommerfartsgrense på 110 km/t på E6-strekningene Ås – Mosseporten og Gran – Kolomoen. Etter å ha hatt vinterfartsgrense 100 km/t siden november, blir strekningen Gran – Kolomoen skiltet opp igjen til 110 km/t natt til fredag 15. april.

Strekningen Ås – Mosseporten fikk sommerfartsgrense på ny natt til 4. april. Det er trafikksikkerhetsmessige hensyn som gjør at Vegdirektoratet har vurdert at de strekningene kun bør ha fartsgrense 110 km/t i sommerhalvåret.

Sommerfartsgrensene gjelder fra april til om lag 1. november hvert år.

– Regjeringen er opptatt av å binde sammen gode bo- og arbeidsregioner. Gjennom investeringer i infrastruktur som reduserer avstander i både tid og lengde, får man en samfunnsøkonomisk gevinst mange steder. Redusert reisetid gjør at arbeidstakere får tilgang til flere potensielle arbeidsplasser, og bedrifter får økt rekrutteringsområde, sier Solvik-Olsen.

Følgende strekninger på E6 har fartsgrense 110 km/t:

  • Eik – Hanekleiva (ca. 14 km)
  • Helland bru – Kopstad (ca 5 km)
  • Kopstad – Gulli (ca.14 km)
  • Gulli – Langåker (ca. 25 km)
  • Langåker – Bommestad (ca. 6,5 km)
  • Sky – Langgangen (ca. 11 km)
  • Solli – Årvoll (ca 16,5 km)
  • Årum v/Sarpsborg – tollstasjonen v/Svinesund (22 km)
  • Ås – Mosseporten (27 km) (Sommerfartsgrense)
  • Gran – Kolomoen (77 km) (Sommerfartsgrense)

 

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS