Nesten alle betaler bompenger

Utenlandske tunge kjøretøy: - 97 prosent betaler for bompasseringer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

– Regjeringens offensive politikk mot utenlandske transportører som ikke betaler bompenger, har gitt svært gode resultater. Etter at vi innførte obligatorisk bompengebrikker for tunge kjøretøy, betaler nå 97 prosent av de utenlandske transportørene fakturaene sine, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen innførte et påbud om obligatoriske bompengebrikker for tunge kjøretøy med virkning fra 1. januar 2015. Bakgrunnen for påbudet var at nesten to tredeler av utenlandske vogntog ikke betalte bompenger i Norge.

– Vi ønsker at norske transportører konkurrerer på rettferdige vilkår mot utenlandske transportører. Derfor har vi skjerpet en del krav til næringen, samtidig som vi har økt kontrollvirksomheten og reaksjonene betydelig. En viktig forutsetning er krav om obligatorisk brikke. Skal vi først ha bompenger, må vi sikre at alle i transportnæringen betaler sin andel, noe annet vil være svært konkurransevridende, sier Solvik-Olsen.

Trafikksikkerhet og sosiale forhold

Per 1. april 2016 er det 179.552 utenlandskregistrerte tunge kjøretøy over 3,5 tonn som har Autopass-hovedavtale.

Nå har de aller fleste som omfattes av obligatorisk brikke for tunge kjøretøy brikke, og ved kontroller er det under en prosent som mangler brikke, og blir ilagt gebyr for dette, ifølge statsråden.

– Vi fortsetter arbeidet for å bidra til seriøse og lovlydige forhold i veitransportbransjen, også for oppdrag utført av utenlandske transportører. Dette handler både om konkurransevilkår, trafikksikkerhet og sosiale forhold for sjåførene, sier Solvik-Olsen.

Hjullås

– I løpet av de siste to årene har regjeringen satt i gang en rekke tiltak for økt sikkerhet og fremkommelighet på norske veier, og for å skape bedre konkurransevilkår i lastebilnæringen. I tillegg til å innføre krav om bombrikke på vogntog for å sikre at alle aktørene i transportmarkedet må betale bompengeregningene sine, har vi firedoblet antallet kontroller av tunge kjøretøy, og kravene til vinterdekk er skjerpet, slik at det nå kreves vinterdekk på alle aksler på tunge kjøretøy og deres tilhengere, sier statsråden i en pressemelding.

– Videre har vi styrket tilbakeholdsretten av kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav, for å sikre at det betaler sine avgifter og bøter, og styrket retten til bruk av hjullås. I tillegg har vi tatt initiativ overfor EU om felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører. Målet er å gjøre alle europeiske yrkessjåfører godt forberedt for å tilpasse kjøringen til vanskelige kjøreforhold på vinterføre, sier Solvik-Olsen.

Powered by Labrador CMS