Nye Veier AS overtar

Fra og med reguleringsplan er det Nye Veier AS som overtar arbeidet med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av prosjekter på E18/E39 i sørvest.

Publisert Sist oppdatert

Veibyggingen mellom Vige (Kristiansand) og Sandnes i Rogaland er delt opp i delt opp i fem prosjekter (se kartet). På de tre prosjektene mellom Kristiansand og Vigeland overføres nå ansvaret fra Statens vegvesen til Nye Veier AS, siden kommunedelplanene er vedtatt.

Strekningen for ny E39 fra Vigeland i Vest-Agder til Sandnes i Rogaland er det fortsatt Statens vegvesen som har planleggingsansvar for. Det er snakk om ca. 150 km firefelts veg fordelt på følgende to prosjekter:

E39 Vigeland–Lyngdal vest
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39vigelandlyngdal

E39 Lyngdal vest–Sandnes
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes

Når kommunedelplaner for disse prosjektene er vedtatt er det Nye Veier AS som skal overta jobbe med reguleringplan, bygging, og drift og vedlikehold når veiene er ferdig bygget.