Byggeleder Mari Sagbakken (i midten) er fornøyd med stor interesse for prosjektet. Her under tilbudsåpningen. T.v. Hogne Heir og t.h. Hilde Flåen i Statens vegvesen.
Byggeleder Mari Sagbakken (i midten) er fornøyd med stor interesse for prosjektet. Her under tilbudsåpningen. T.v. Hogne Heir og t.h. Hilde Flåen i Statens vegvesen.

Reinertsen AS lavest på tilbudsåpning

Første april var det tilbudsåpning på prosjektering av fv. 17 Strømnes-Sprova og fv. 720 Strømnes-Malm.

Publisert Sist oppdatert

- Interessen i markedet er stor, sier byggeleder Mari Sagbakken.

Sju konsulentselskap har levert tilbud på å prosjektere to veiparseller i prosjektet.

Den ene parsellen er fv. 17 mellom Strømnes og Sprova. Her skal det bygges 5,4 km ny fv. 17. Parsellen omfatter nytt kryss mellom ny fv. 17 og ny fv. 720 vest for nye Beitstadsundbrua.

Deretter går fv. 17 i ny trase videre til Sprova. På denne strekningen skal det bygges to tunneler. Den ene tunnelen blir 1000 meter lang og den andre tunnelen blir 600 meter lang.

Den andre parsellen er fv. 720 mellom Strømnes og Malm. Den nye veien blir 5,8 km og går langs Beitstadsundet inn til Malm sentrum.

Her er oversikt over tilbydernes navn og tilbudssum:
Rambøll AS:              12.636.810 kroner
Cowi AS:                    9.995.000 kroner
Norconsult AS:           12.391.250 kroner
Asplan Viak AS:          11.231.205 kroner
Reinertsen AS:            9.355.827 kroner
Sweco AS:                 12.049.340 kroner
Multiconsult AS:        11.649.675 kroner

- Nå skal vi gå gjennom alle tilbudene. Avgjørelsen om hvem som blir tilbudt kontrakt tas i løpet av mai måned, opplyser Sagbakken.

Tildelingskriteriene er vektet på følgende måte:
Pris: 60 prosent.
Beskrivelse av gjennomføring av oppdraget: 20 prosent.
Totalkompetanse: 20 prosent.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS