Petter Vistnes, adm. direktør i Implenia Norge AS, med storkontrakt i Kongsberg.
Petter Vistnes, adm. direktør i Implenia Norge AS, med storkontrakt i Kongsberg.

Implenia vant milliardkontrakt

Entreprenørselskapet Implenia Norge AS er tildelt milliardkontrakten på bygging av delstrekningen Myntbrua-Trollerudmoen i Kongsberg.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten signeres torsdag 7. april kl. 09.00 på Statens vegvesens prosjektkontor (Skrubbmoen 6, Skollenborg) av regionvegsjef Kjell Inge Davik og administrerende direktør i Implenia Norge AS, Petter Vistnes.

Lavest av seks bud

Kontrakten omfatter delstrekning to av tre på utbyggingen av 13,2 kilometer ny E134 gjennom Kongsberg, fra Damåsen i Øvre Eiker til Saggrenda sørvest for Kongsberg.

Implenia hadde laveste bud på 979,3 millioner kroner ved tilbudsåpningen midt i februar. Seks entreprenører ga tilbud på denne jobben.

Myntbrua-Trollerudmoen

Kontrakten omfatter fire felts vei gjennom sentrale deler av Kongsberg fra Myntbrua nær sentrum i nord, langs Gomsrudveien sørover langs østsidden av Lågen, ny bru over Lågen rett sør for Teknologiparken i Kongsberg, vei i dagen vestover inn Sellikdalen og videre sørover i Svartåstunnelen i to løp ned mot Trollerudmoen.

Prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda, Tom Hedalen i Statens vegvesen, karakteriserer parsellen Myntbrua-Trollerudmoen som den meste utfordrende i hele prosjektet med blant annet tetthet på bebyggelse, arbeidsplasser, trafikkerte veier og med mye omlegging av offentlig og privat infrastruktur.

Start til sommeren

Anleggsstart ventes sommeren 2016 med ferdigstillelse høsten 2019 når ny E134 på strekningen Damåsen-Saggrenda forventes åpnet.

Siste delstrekning av ny E134 gjennom Kongsberg er Trollerudmoen-Saggrenda som lyses ut senere i år.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS