Risa AS ligger best an på pris på tunellrehabiliteringen før kontrollregningen. Arkivbilde fra en av Risas storhandlinger av gravemaskiner.

Risa lavest på tunnelprosjekt

Fire ga tilbud på rehabiliteringen av E39 Kirkehei-tunnelen i Mandal som er en del av det nasjonale tunnelrehabiliteringsprosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Disse kom med tilbud innen fristen på tunnelrehabiliteringen:

AF Gruppen Norge AS

NOK 60 655 936,80

Scanmatic Elektro AS

NOK 52 422 035,00

TT Anlegg AS

NOK 48 816 476.64

Risa AS

NOK 45 499 909,70

Sikkerheten i tunnelen skal bedres, spesielt i forhold til brannsikkerhet og trafikkulykker og å møte kravene om at riksveitunneler skal oppfylle kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften innen fastsatt frist i 2019. I Kirkehei-tunnelen skal det gjøres flere tiltak: 

  • Det blir satt opp fjernstyrte bommer utenfor tunnelen for stans av trafikk. Disse kombineres med røde blinklys-signaler og kameraovervåkning av innkjøringssoner tunnel. I tillegg etableres variabel skilting til bruk ved ev. trafikkomlegginger som følge av stengt tunnel i nærliggende kryss. Trafikkstyring fra Vegtrafikksentralen.
  • Høydehindre i dagsone foran begge tunnelender.
  • Ledelys / evakueringslys på tunnelvegg gjennom hele tunnelen. Dette kombineres med skilting av korteste rømningsvei.
  • Nye nødskap (telefon og brannslokningsapparater) monteres i tunnelen og ved de nye tekniske byggene.

Det skal også utføres elektroarbeid som ny og bedre strømforsyning, ny og bedre belysning og reservebelysning. I tillegg skal alt av elektriske kabler i tunnelen byttes ut. Fjellet i tunnelen skal også sikres.

Powered by Labrador CMS