Lokal fører og foretak anmeldes for flere brudd på kjøre- og hviletid.
Lokal fører og foretak anmeldes for flere brudd på kjøre- og hviletid.

Postnord-merket transport anmeldt

Dette vogntoget ble stoppet i Alta. Sjåføren og bedriften er anmeldt for flere brudd på forskriften om kjøre- og hviletid for veitransport.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen la ut dette bildet (over) og denne teksten på Twitter 10. mars:

«Alta: Lokal fører og foretak anmeldes for flere brudd på kjøre- og hviletid. Kjøreforbud og pålagt hvile.»

AT.no har bedt om mer informasjon om denne saken da det dreier seg om flere brudd og minst to anmeldelser. Vi tok kontakt med Jørn Simonsen - seksjonssjef utekontrollsekjsonen i Trafikant- og kjøretøyavdelingen hos Statens vegvesen Region nord som videresendte forespørselen til sine medarbeidere.

Unntatt fra offentlighet

Svaret kom i form av en e-post fra Merethe Rognså ved utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region nord:

«Viser til mottatt e-post fra deg der du vil vite litt om vår sak. Omhandlede dokumenter er unntatt fra offentlighet med hjemmel i Offentleglova § 24 andre ledd 2. pkt. hvor det fremgår at: «Andre dokument om lovbrot, blant anna melding og tips frå offentlege organ, kan det gjerast unntak frå innsyn for inntil saka er avgjord.» På bakgrunn av dette kan vi ikke gi deg noe info om denne saken.

Rognså opplyser at det er vanskelig å si noe om når saken kan bli avgjort. Noen ganger er det rask avgjørelse og noen ganger går det opp mot ett ½ år.

Postnord

AT.no har kontaktet Postnord for å få informasjon fra selskapet om dette er en transport som ble utført i deres regi, eller om det er containere som er solgt ut av selskapets kontroll på vogntoget der sjåføren ikke fulgte spillereglene for transport i Norge.

- Saken gjelder en underleverandør av Postnord, på oppdrag for oss. Etter det vi erfarer, foreligger det ikke noen anmeldelse, kun anmerkning – og sjåføren kunne kjøre videre. Jeg vil imidlertid tilføye at vi vil gjøre en grundigere analyse av saken, da jeg ikke har fått tilstrekkelig dokumentasjon i saken, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen i Postnord AS.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS