Hanne Louise Moe (t.v.), prosjektleder i Statens vegvesen, og Øystein Syltern, daglig leder i Johs. J. Syltern AS, signerte kontrakten om bygging av fylkesvei 715 fra Osavatnet til Rødsjø i Rissa kommune.
Hanne Louise Moe (t.v.), prosjektleder i Statens vegvesen, og Øystein Syltern, daglig leder i Johs. J. Syltern AS, signerte kontrakten om bygging av fylkesvei 715 fra Osavatnet til Rødsjø i Rissa kommune.

Syltern bygger fylkesvei

Entreprenøren Johs. J. Syltern AS er tildelt jobben med å bygge tre kilometer ny vei fra Osavatnet til Rødsjø på fylkesvei 715 i Rissa kommune.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 17. mars signerte Statens vegvesen og Syltern kontrakten der pengesummen er på 53,2 millioner kroner.

- Vi starter med anleggsarbeidet rett over påske. Tilrigging og noe arbeid ute i terrenget blir det første som skjer, sier byggeleder Håvard Ellingsen i Statens vegvesen.

- Det blir noe redusert fremkommelighet når veiarbeidet starter rett etter påske. Ved Osavatnet snevrer vi inn til ett kjørefelt, trolig med lysregulering. Vi ønsker at trafikantene innretter seg etter anleggsskiltingen og holder lav fart gjennom anleggsområdet, sier Ellingsen.

Sprengningsarbeidene starter i april. Veien blir da stengt i korte tidsrom. Nattestenging blir nødvendig fra 18. mai.

Statens vegvesen har tidligere varslet at veien kan bli helt stengt i en lengre periode mens anleggsarbeidet pågår.

- Vi har ikke gått igjennom dette i detalj ennå. Vi kan derfor ikke si noe mer om stengeperioden nå. Vi kommer tilbake med mer informasjon om stengingen når vi vet mer, sier Ellingsen.

Statens vegvesen bygger Fosenvegene på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.