Hæhre Entreprenør i arbeid ved vestre enden av tunnelen.
Hæhre Entreprenør i arbeid ved vestre enden av tunnelen.

Full fart i Filefjelltunnelen

Det er stor aktivitet i den 5,8 km lange Filefjelltunnelen. Aktiviteten i dagsonene skal gradvis økes.

Publisert Sist oppdatert

Selv om det ble hull gjennom Filefjelltunnelen i høst, er det et omfattende arbeid som gjenstår før tunnelen kan åpnes om 1 1/2 år.

Et langvarig etterarbeid startet i Filefjelltunnelen etter gjennomslaget 27. oktober, og det skal vare helt frem til høsten 2017 da tunnelen skal åpnes for trafikk.

Hæhre Entreprenør er nå så og si ferdig med å renske ut masser fra bunnen av den 5,8 km lange tunnelen, og er kommet langt med å bygge opp ny veibane. Legging av drenering/trekkerør går også etter planen, og arbeidet med å vann- og frostsikre tunnelen er godt i gang.

PE-skumplater

- Totalt skal det monteres nesten 100.000 kvadratmeter PE-skumplater i to lag i tak og vegger i tunnelen. Dette for å lede bort lekkasjevann fra fjellet og hindre at det fryser til is på veibanen, sier Sverre Kjos-Wenjum, teknisk byggjeleder i tunnelen.

Utenpå PE-skumplatene skal det monteres armeringsnett som skal dekkes med sprøytebetong for å brannsikre konstruksjonen. Dette er et tidkrevende arbeid som skal vare til ut på høsten 2016. Langs begge sidene av tunnelen skal det støpes kantstein og rekkverk, og deler av dette kan først skje etter at vann- og frostsikringen er ferdig.

Portalene er ferdige

Før elektromonteringen i tunnelen kan starte, skal det monteres fem betongbygg for elektroinstallasjonene, monteres kabelbru i taket i hele tunnelen og veibanen skal asfalteres.

- Etterarbeidet i tunnelen er i rute, og det er forventet at elektroarbeidene vil starte opp i januar 2017, slik at det kan gjøres ferdig frem mot åpning høsten 2017 som planlagt, sier Kjos-Wenjum.

Østre portal på tunnelen ble støpt i slutten av februar, så nå er begge portalene ferdige.

Våren gir økt aktivitet

Når det gjelder arbeid på vei i dagsonene, har det vært redusert aktivitet gjennom vinteren. Sterk kulde, snø og vind har vært en utfordring i perioder, men ikke mer enn man kunne forvente. Øst for Grøna bru og mot Kyrkjestølen er det fjernet asfalt på gammal E16 og ny vei er bygget opp, hevet i terrenget.

Fra Tyinkrysset og ned mot Varpe bru er det utført masseutskifting samt klargjøring av ny trasé, og det er lagt til rette for kommunalt vann- og avløpssystem som er under utlegging.

Ut over våren skal aktiviteten i dagsonene gradvis øke på veianlegget.