1000 km med statlig vei skal skiltes om fra 90 km/t til 80 km/t innen utgangen av 2017 dersom dersom alt går etter planen.

Svenskene senker farten

Mange veier med fartsgrense 90 km/t får - dersom et forslag fra Trafikverket går gjennom - senket grensen til 80 km/t.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

3. mars ble et forslag fra Trafikverket om å justere hastigheten på noen av de svenske veiene sendt ut på høring til svenske kommuner og regioner.

Det dreier seg først og fremst om veier med fartsgrense 90 km/t der det foreslås å senke fartsgrensen til 80 km/t. Trafikverket opplyser i en pressemelding at de regner med å redde 16 liv i trafikken per år blant annet ved denne senkningen av hastigheten på en del veier.

Både øker og senker farten

Trafikverket beskriver to måter å skape sikre møter i trafikken, der midtdeler er den mest effektive.

Med midtdeler skal man kunne øke hastigheten fra 90 km/t til 100 km/t og dermed korte ned på reisetidene. Den andre måten kommer inn i bildet der det ikke «er mulig» å sette oppmidtdeler. Dette er senking av fartgrensen fra 90 til 80 km/t.

På 90-veier med liten trafikk, skal det forsatt være fartsgrense 90 km/t siden risikoen for møteulykker er lavere.

1000 km får lavere fartsgrense

Svenske veimyndigheter opplyser at det tar fire minutter og ti sekunder lengre tid å kjøre fem mil i 80 km/t enn i 90 km/t.

Det opplyses også i pressemeldingen at en personbil med «dagens standard» skal kunne kollidere med en annen i opp til 80 km/t uten dødelig utgang. Det er derfor det skal være fartsgrense 80 km/t på godt trafikkerte veier uten midtdeler.

Planen er å skilte om ca. 1000 km statlig vei 90 km/t til 80 km/t fratsgrense innen utgangen av 2017.

Powered by Labrador CMS