Geir Prytz Heen har styringen i en av midt-norges mest sentrale transportvirksomheter, OTTS.
Geir Prytz Heen har styringen i en av midt-norges mest sentrale transportvirksomheter, OTTS.

Velger ny kurs i beinhardt marked

- Utfordringen er dessverre ikke bare utenlandske konkurrenter, men også store norske samlastere med et prisnivå som ikke er økonomisk bærekraftig.

Publisert

Det forteller daglig leder Geir Prytz Heen i OTTS AS til Mtlogistikk.

- Med fraktrater lavere enn ved tusenårsskiftet er det noe som er fundamentalt feil. Det må etter hvert fremtvinges en sammenheng mellom kostnadsnivå for den utførende part og kundepris, sier Prytz Heen og fortsetter:

- Det tenkes kun omsetning uten å tenke samfunnsansvar med å trygge underleverandørene. Dette gir en bransje med minimale marginer i uoverskuelig fremtid, sier OTTS-lederen som er i tenkeboksen på hvordan kursen skal stakes ut videre.

Usunt prispress

Langtransport er et segment hvor OTTS historisk har vært stor. – Men som alle andre kjenner vi dessverre på et usunt prispress fra i hovedsak utenlandske aktører. Med manglende kontroll fra regulerende myndigheter så frykter jeg at dette bare vil eskalere ytterligere. Men vi er på rett vei, forteller Prytz Heen.

Overtok for DSV

1. januar overtok en av Midt-Norges mest sentrale transportvirksomheter all distribusjon av stykkgods fra DSV Road i Trøndelag. DSV vil imidlertid fortsette terminaldriften fra sin terminal i Trondheim, men all utkjøring og innhenting besørges av OTTS AS.

– Avtalen bidrar til bedre kapasitetsutnyttelse på eksisterende rutenett og distribusjonsbiler, forteller Prytz Heen.

God bunnlinje

Han understreker at situasjonen i OTTS er positiv til tross for prispress og store bransjeutfordringer. I fjor omsatte selskapet for rundt 300 mill. kroner, en liten reduksjon fra 2016.

- Bunnlinjen vil ligge på nivå med 2016, godt over det som var budsjettert for 2017. Vi har stor tro på fremtiden og målsetningen er en vekst på ca. 10 prosent inn i 2018, forteller OTTS-lederen og fortsetter:

- Vi har ingen intensjon om å vinne oppdrag med pris som eneste parameter. Vi må være ansvarlig for at våre transportørbedrifter har en økonomisk bærekraftig hverdag, og at vi må tørre å si nei når smertegrensen er nådd. Vi må vinne på kvalitet og kvantitet.

Prytz Heen har god styring på en totalleverandør på veibaserte transporttjenester. Transportvarehuset OTTS AS tilbyr alle tjenester innen veitransportsegmentet i Midt-Norge.

- Litt flåsete sagt; kan det kjøres på vei kan vi transportere det, sier Prytz Heen.

Storsatsing

– Vi har historisk vært stor på asfalttransport, fortsetter han.

- Dette segmentet utvides nå, og vi har dedikert egen ansvarlig på tipp-anleggssegmentet. Dette har medført at vi gjennom siste del av 2017 økte fra tre-fire biler i daglig drift til mellom 25-30 biler pr. dato. Målsettingen er ytterligere vekst for å være i posisjon som den prefererte leverandør av anleggsbiler i Midt-Norge.

Laila tilbake

Geir Prytz Heen overtok rattet etter Laila Rognli som i juni i fjor forlot OTTS og ble ansatt som seniorkonsulent i BDO, en ledende bedrift innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge.

- Det tok imidlertid ikke lang tid før vi leide henne inn fra BDO, for så å bli enige om at hun kom tilbake som økonomisjef i OTTS AS fra ca. 1. september. Kunne ikke la en av de viktigste fundamentene forsvinne, sier Prytz Heen.

I 2016 måtte som kjent Rognli sammen med et fremoverlent team brette opp ermene for å få transportselskapet på rett vei igjen.

I en svært vrien situasjon de siste årene med minusresultater og uten daglig leder i et halvt år klarte de å snu resultatet fra minus til pluss, gjennom fokus på kostnadsstyring, markedsarbeid og ikke minst god innsats av medarbeiderne. 

Enerådende

OTTS megler transporttjenester innen asfalt og anlegg, langtransport, distribusjon og kran, og hvor asfaltsegmentet representerer ca. 40% av virksomheten.

Orkanger Terminalen og OTTS Transport ligger midt i smørøyet og har inntatt en sentral posisjon innen midt-norsk transportvirksomhet.

Logistikknutepunktet Orkanger ligger 35 kilometer sørvest for Trondheim og er et viktig bidrag til samordning av godsstrømmene i distriktet.

Otts AS er i dag 21 ansatte, og har gjennom vår eierstruktur tilgang på ca. 450 biler innenfor segmentene kranbiler, brakkebiler, asfaltbiler, tipp-/anleggsbiler, spesialtransport, langtransport, distribusjon, termo og sidelastere.