Bildet er fra Anlegg&Transport reportasje i 2014 og gir en oversikt over det omfattende veianlegget, tunneldriving og steinmurer som kommer i de bratte dalsidene.
Bildet er fra Anlegg&Transport reportasje i 2014 og gir en oversikt over det omfattende veianlegget, tunneldriving og steinmurer som kommer i de bratte dalsidene.

Holder flunkende ny tunnel stengt på E134

Den nye tunnelen mellom Kyrping og Etne på E134 er ferdig, men blir ikke åpnet på grunn av en uenighet mellom Statens vegvesen og entreprenøren.

Publisert Sist oppdatert

Entreprenør Kruse Smith er ferdig med den 1,2 kilometer lange Stordalstunnelen på E134. Tunnelen skal sørge for europaveistandard å den trafikkerte strekningen mellom Kyrping og Etne, og gjøre veien rassikker.

Men selv om tunnelen ble ferdig i november, er veien med en prislapp på 450 millioner kroner ennå ikke åpnet, noe som er frustrerende for bilistene som må kjøre på den kronglete gamleveien enn så lenge, melder NRK Hordaland.

Uenig om steinmur

Hovedentreprenør Kruse Smith AS og Statens vegvesen er uenige om utførelsen på flere av natursteinsmurene på det nye anlegget. Statens vegvesen ser seg nødt til å forsikre seg om at murene er trygge før man åpner veien.

Totalt er det snakk om rundt 15.000 m2 med steinmurer på prosjektet.
Totalt er det snakk om rundt 15.000 m2 med steinmurer på prosjektet.

- Det startet med at vi var uenige om utførelsen av murene. Så ble det stilt spørsmål om murene var planlagt på riktig grunnlag. Så lenge vi har slike uavklarte spørsmål, må vi gjøre det som skal til for at alle forhold skal være klarlagt før vi tør å sette trafikk på den nye veien, sier avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Olav Finne til NRK.

Overfor AT.no utdyper Finne problemene med muren.

- I hovedsak er vi uenige om murene er utført i forband slik som angitt i prosjektbeskrivelsen. Det har også vært en diskusjon om de geotekniske forutsetningene, både det murene står på og det som er bak murene. Vi har nå kommet så langt at vi har dokumentasjon på at de geotekniske forutsetningene er ok. Da gjenstår det å finne ut om murene er bygget som prosjektert, sier Finne til AT.no.

Samler dokumentasjon

Han forteller at den geotekniske konsulenten til entreprenøren nå skal gå gjennom hver mur og samle all dokumentasjon på både geotekniske forutsetninger og utførelser. Deretter blir det en gjennomgang med entreprenøren som forhåpentligvis fører til at Veidirektoratet kan godkjenne veien.

Finne tørr ikke spå hvor lang tid denne prosessen vil ta. Det tør heller ikke entreprenør Kruse Smith.

- Vi mener at vi er ferdig med prosjektet. Så er det en usikkerhet rundt murene, og det må man ha respekt for. Vi jobber samen med vegvesenet for å løse denne floken, sier anleggsdirektør i Kruse Smith Bjørn Velken til AT.no.

Han sier det er to mulige utfall av den prosessen man nå er inne i.

- Enten må murene friskmeldes, eller så blir vi enige om forsterkninger, sier han.

Derfor naturstein

A&T laget reportasje om de aktuelle murene i 2014, og da sa byggleder Per Inge Naterstad i Statens vegvesen følgende:

- Det er kommet spørsmål om valget av tørrmuring med naturstein i stedet for betongmurer i de høye halvskjæringene gjennom daglinjen. Høye betongmurer ville vært et urealistisk alternativ. De ville krevd store, dype fundamenter og krevd mye lengre byggetid.

Prosjektledelsen i Statens vegvesen har stilt strenge krav til utførelsen av anlegget. Kvaliteten på murarbeidet er viktig, for murene skal stå så lenge det vil gå trafikk på nye E134 mellom Håland og Lauraeid i fremtiden, heter det i reportasjen fra 2014.