Brynstunnelen har to løp. 70.000 biler passerer per døgn i snitt.
Brynstunnelen har to løp. 70.000 biler passerer per døgn i snitt.

- La bilen stå - om du har mulighet

Arbeidene i Brynstunnelen starter søndag 21. februar kl 21.00. Da blir kapasiteten i tunnelen halvert.

Publisert Sist oppdatert

Fra og med natt til mandag 22. februar blir det 50% redusert kapasitet gjennom Brynstunnelen. Vegvesenet anbefaler de som kan til å la bilen stå, reise kollektivt, sykle eller gå.

Brynstunnelen anses å være den mest utfordrende av alle tunnelene som skal rehabiliteres i Oslo. Den sto ferdig i 1970 og er kun 270 meter lang. Etter vel 45 år er rehabiliteringsbehovet stort, og gjennom denne lille strekningen går både E6 og Ring 3, nærmere 70.000 biler i døgnet.

Anleggstrafikk på E6/Ring 3

Arbeidene i Brynstunnelen utføres i ett løp om gangen, med toveis trafikk i det andre. Fordi det ikke er kapasitet i veinettet rundt til omkjøring, må anleggstrafikk og varetransport stå i samme kø som øvrig trafikk.

- De trafikale utfordringene gjør at det denne gangen blir et sterkt fokus på å gjennomføre arbeidene så raskt som overhodet mulig. Det betyr høy aktivitet og samtidige arbeider i anleggsområdet, forteller byggeleder Bjørn Øystein Kroken.

Veidekke gjør jobben

Det er Veidekke som utfører rehabiliteringen på oppdrag for for Statens vegvesen. Oppdraget får en kostnad på 167 millioner kroner.

- Vi er glade for at SVV har valgt oss til å utføre rehabiliteringen av Brynstunnelen, og ser fram til å utføre dette oppdraget, sa Avdelingsleder i Veidekke, Stein Gunnar Ornæs, etter kontraktsigneringen.

- Prosjektet passer godt inn i vår kjernevirksomhet, og i tillegg har vi tatt med oss gode samarbeidspartnere.

Rehabiliteringen skal være ferdig innen mai 2017.