Ansvarlig for anskaffelser til Follobaneprosjektet, Jan Vormeland (til venstre) og prosjektdirektør Erik Smith hadde begge trodd at noske entreprenører skulle få være med på moroa på Follobanen.

Overrasket: Ingen norske fikk Follobane-kontrakter

- Jeg trodde norske entreprenører skulle få entreprisene på Follobanen, sier prosjektdirektør Erik Smith.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Da italienske Condotte d’Acqua S.p.A denne uken signerte kontrakten totalentreprisen EPC Civil Oslo S med Jernbaneverket, ble det helt klart at ingen av de fire store entreprisene på Norges største samferdselsprosjekt har havnet på norske hender. Verdien på kontrakten er på om lag to milliarder kroner.

Dermed er kontrakter for over 14 milliarder kroner havnet hos utenlandske entreprenører.

Condotte har fra før fått kontrakten på Follobaneprosjektets kontakt for tunnelboring med drill & blast i tunnelens siste del inn mot Oslo, verdt 1,2 milliarder kroner.

- Overrasket

Les også:

Follobanen - Åsland - Hoved riggområde for 4 TMB - Illustrasjon Jernbaneverket.jpg 

- I sum har de utenlandske vært bedreIngen norske entreprenører har fått noen av de fire store milliard-kontraktene på Follobanen. De tar de til etterretning. 

Acciona og Ghella fra Spania og Italia fikk i mars 2015 kontrakt på å bygge hovedtunnelene, for 8,7 milliarder kroner, mens spanske Obrascón Huarte Lain (OHL) i august i år fikk kontrakt på å bygge seksjonen Langhus – Ski og Ski stasjon, for 2,3 milliarder kroner.

Les også: Nå bygges TBM-ene til FollobanenI Tyskland har Herrenknecht satt i gang arbeidet med å skru sammen de fire tunnelboremaskinene som skal lage Follotunnelen.

Det har vært norske tilbydere på alle de fire kontraktene, men de har ikke klart å hevde seg i konkurransen.

Se tilbudsoversikten i faktaboksen til høyre.

Tilbudene på Follobanen:

EPC Drill&Blast:

 • OHL: 1.476.883.732
 • Condotte: 1.607.491.306 *
 • AF Gruppen: 1.789.817.500
   

EPC TBM:

 • Acciona og Ghella: 9.319.080.007 *
 • Implenia/Hochtief-Dragados: 9.577.160.998
 • Skanska – Strabag: 9.952.932
 • OHL/SK Engeneering: 10.863.969.892
 • NCC/Vinci – Wayss & F.: 13.034.950.104

 

EPC Ski:

 • OHL: 2.489.089.427*
 • AF Gruppen: 3.163.269.000
 • Veidekke: 3.999.953.263

 

EPC Civil Oslo S:

 • Condotte: - 2.289.699.200*
 • Skanska: - 2.767.090.224:

 

*Angir hvilket tilbud som fikk kontrakten

(Listene viser prisene Jernbaneverket har brukt som grunnlag i sin vurdering. Denne prisen er høyere enn kontraktssummen fordi Jernbaneverket har lagt til kostnad for tenkt endringsarbeid i prisene de evaluerer.)
 

- Vi er overrasket over at det endte som det endte. Da jeg så prekvalifiseringslistene trodde jeg norske entreprenører skulle få være med på alle de store entreprisene, sier prosjektdirektør for Follobanen Erik Smith til A&T.

- De norske entreprenørene er ekstremt dyktige, og jeg trodde at de ville få være med på dette, sier han.

Les entreprenørenes reaksjon: - I sum har de utenlandske vært bedreIngen norske entreprenører har fått noen av de fire store milliard-kontraktene på Follobanen. De tar de til etterretning.

- Ikke underpriset

Smith understreker at de ikke føler det har vært noen underprising fra de utenlandske aktørene.

- Prisene har vært i trå med det vi ventet på forhånd, eller kun marginalt høyere, sier han.

De norske har heller ikke ligget milevis unna på pris i sine tilbud. På hovedkontrakten med TBM var Skanskas felles tilbud med Strabag kun 6,8 prosent dyrere enn vinnertilbudet, og AF Gruppens tilbud på EBC D&B var 11,3 prosent høyere enn Condottes tilbud.

Forhandlinger og reviderte tilbud

Til forskjell fra Statens vegvesen har Jernbaneverket en runde med forhandlinger med tilbyderne før et revidert tilbud blir gitt og kontrakter tildes.

- Dette styrker oss fordi det blir mindre misforståelser og ukjente faktorer. Dette fanges opp i større grad før signering, forklarer ansvarlig for anskaffelser til Follobaneprosjektet, Jan Vormeland.

I denne prosessen får entreprenørene også en pekepinn på hvordan de ligger an i konkurransen.

Ikke bare pris

Kontraktene på Follobanen vurderes både ut i fra pris og prosjektgjennomføring, der prisen teller 60-80 prosent. Tilbudene som kommer inn vurderes av to ulike grupper, der den ene gruppen gir en score på gjennomføringsevnen uten at de kjenner til prisen, mens en annen gruppe gir tilbudene en score ut i fra prisen. Så avregnes scoren mot fordelingen mellom pris og prosjektgjennomføring og man står igjen med en rangering.

Ved entreprisen EPC D&B, som er drill & blast i tunnelens siste del inn mot Oslo, gikk ikke kontrakten til tilbyderen med det laveste tilbudet. OHL hadde her et tilbud på i underkant av 1,5 milliarder, mens Condotte som fikk kontrakten hadde tilbud på drøyt 1,6 milliarder. AF Gruppen var etter det AT.no kjenner til nærmere å få kontrakten enn OHL, selv om deres tilbud var på nesten 1,8 milliarder.

Tar høyde for økte kostnader

Disses tilbudssummene er ikke de samme som kontraktssummene. Det er fordi Jernbaneverket legger inn et tenkt endringsarbeid i summen, som skal ta høyde for uforutsette kostnader. Dette må prises inn i hvert enkelt tilbud før prisrangeringen settes.

- Evaluert totalpris inneholder dermed et stipulert omfang for anvendelse av tilleggsrater, som ikke inngår i kontraktssum. Entreprenørene har lov til å ta forbehold om ukjente faktorer i tilbudet, men det kan ikke vi leve med. Dermed må vi be dem om å prise inn disse forbeholdene. Dersom de ikke vil det, må vi beregne dette inn i den summen vi vurderer slik at det blir likt konkurransegrunnlag for alle, sier Vormeland.

Vormeland opplever at de utenlandske entreprenørene har tatt arbeidet med å lage tilbudene svært alvorlig og har gjort en god jobb.

- De utenlandske investerer mer i gjennomføringen av tilbudet, noe som gjør at de kan prise skarpere. Underlaget i tilbudene fra de utenlandske entreprenørene har vært meget godt, sier han.

 

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS