Administrerende direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi (t.v.) og prosjektsjef Magnar Myklatun i Skanska forsegler kontrakten med et håndtrykk. .

Skanska bygger kraftverk i Trøndelag

Storåselva kraftverk blir Norges første CEEQUAL-sertifiserte anlegg i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Skanska har signert kontrakt med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) om byggingen av Storåselva kraftverk. Kontrakten til Skanska har en verdi på 164 millioner NOK, og inngår i ordrereserven for fjerde kvartal. Den totale utbyggingen til NTE har en ramme på 330 millioner kroner.

Kontrakten til Skanska inkluderer bygging av inntaksdam i betong, samt totalt 4 km tunneler og en kraftstasjon med tre turbiner i fjell. Skanska vil også stå ansvarlig for bærekraftssertifiseringen av hele utbyggingsprosjektet.

CEEQUEAL

Prosjektet blir det første CEEQUAL-sertifiserte anlegget i Norge.

CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft som med tredjepartssertifisering skaper troverdig og effektiv kommunikasjon av bærekraftskvaliteter.

Storåselva kraftverk blir et kompakt vannkraftprosjekt med et betydelig vannkraftpotensial med moderate konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Det nye kraftverket vil gi 75 GWh ren og fornybar energi per år.

Inntaksdammen vil bli 55 meter lang og ca 4 meter høy. Dammen skaper et vannspeil som strekker seg 550 meter oppstrøms dammen. Selve kraftstasjonen skal bygges i fjell, med utløp til Storåselva ved Skråmoen. Tunnelen for adkomst til stasjonen blir 320 meter lang. Tilløpstunnelen fra inntaket til stasjonen blir ca 2 800 meter, og utløpstunnelen blir ca 800 meter lang.

124 meter fall

Kraftverket utnytter det 124 meter høye fallet mellom inntaksbassenget og stasjonen ved Skråmoen. I kraftstasjonen installeres 3 x 8,5 MW horisontale Francis turbiner med en største slukeevne på 7,8 m3/s per aggregat.

Miljø står også helt sentral i selve prosjektgjennomføringen, og anlegget vil bli Norges første CEEQUAL sertifiserte anleggsprosjekt.

- Vi er stolt over å realisere dette prosjektet, som når det står ferdig vil bidra med rundt to prosent av vår årlige produksjon av ren og fornybar energi og som dekker årsforbruket av elektrisitet i omtrent 4000 husstander. Vi er også veldig stolt over å være de første i Norge som gjennomfører en utbygging som dette i henhold til de strenge kravene til bærekraft som CEEQUAL stiller i sin sertifiseringsordning, uttaler direktør i NTE Energi, Kenneth Brandsås i en pressemelding.

- Tradisjonelle kraftutbygginger innen vannkraftsektoren er et viktig kjerneområde for vår anleggsvirksomhet, og vi er svært tilfreds med at NTE lar oss få ta del i det viktige arbeidet med å ta vare på våre kilder til ren fornybar energi. Vi er ekstra stolte over å få bidra til å gjennomføre det første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjektet i Norge. Vi har stor tro på at miljøsertifisering av anleggsprosjekter vil være et viktig bidrag til at anleggsektoren er en driver i det grønne skiftet, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

- Driver for bærekraft

CEEQUAL er godt etablert i Storbritannia hvor det ble lansert første gang i 2003. I Sverige har etterspørselen økt de siste årene etter det første prosjektet ble initiert og CEEQUAL benyttes aktivt av flere aktører. Globalt er over 260 prosjekter sertifisert. BREEAM-NOR er en tilsvarende klassifiseringsstandard for bygninger, som har opplevd en eksplosiv vekst etter innføringen i Norge i 2012. Dette er nå etablert som et kvalitetsstempel i byggebransjen.

- CEEQUAL vil fungere som en driver for bærekraft i anleggsbransjen på samme måte som BREEAM-NOR har gjort i byggsektoren. Derfor er vi svært fornøyd med vårt samarbeid med NTE om å ta i bruk denne klassifiseringsstandarden på Storåselva som første prosjekt i Norge, sier administrerende direktør i Skanska, Ståle Rød.

CEEQUAL omfatter alle typer anleggsprosjekter og dekker et bredt perspektiv på bærekraft. For å oppnå en sertifisering gjennomføres tiltak innen temaene prosjekt strategi, prosjektledelse, lokalsamfunn, arealbruk, kulturminner, økologi, vann, forbruk av ressurser og transport. Alle tiltak som gjennomføres dokumenteres og tredjeparts sertifiseres.

 

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS