- Transportkomiteen står i kjernen av det grønne skiftet. Vi må ha en grønn omlegging i tungtransporten, sier komiteens nye leder Nikolai Astrup.
- Transportkomiteen står i kjernen av det grønne skiftet. Vi må ha en grønn omlegging i tungtransporten, sier komiteens nye leder Nikolai Astrup.

Miljøpolitiker leder transportkomiteen

Nikolai Astrup (H) er ny leder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité og vil ha grønn omlegging for tungtransporten.

Publisert Sist oppdatert

Han overtar etter Linda Hofstad Helleland som har blitt kulturminister.

Astrup kommer fra vervet som nestleder i Miljø- og energikomiteen. Han har i flere år vært Høyres miljøpolitiske talsperson og kjempet for partiets miljøstandpunkt.

Nå skifter han til komiteen med ansvar for noen av de største utslippene til nettopp miljøet.

Men Astrup selv mener bakgrunnen blir en styrke.

Kjernen til grønn skifte

– Jeg tror de erfaringene jeg tar med meg fra klima- og miljøarbeid gjennom mange år kommer til å være verdifullt i arbeidet i transportkomiteen. Transportkomiteen står i kjernen av det grønne skiftet. Vi må ha en grønn omlegging i tungtransporten, vi er nødt til å få ned utslippene fra personbiltrafikken, og vi må bygge ut kollektivtransport og jernbane. Her er transportkomiteen helt sentral, sier han til NRK.

Han sier videre at han er forberedt på å gå inn i en sektor med mye støy og mange følelser. Spesielt knyttet til store samferdselsprosjekter mange steder i Norge.Blant utfordringene komiteen kan komme til å måtte ta tak i de nærmeste årene er både utbygging av E18 vestover og utbyggingen av E39 fra Stavanger til Trondheim.