Avtale om en milliard liter diesel

Statoil inngår stor dieselavtale med norske transportører.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

På Økern i Oslo signeres torsdag 17. desember en samarbeidsavtale som påvirker hvordan godstransportører disponerer en milliard liter diesel. Ambisjonen er å redusere CO2-utslipp fra nyttetransporten med minst 75 prosent.

20.000 nyttekjøretøy

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ønsker å stimulere til en mer miljøvennlig nyttetransport med lastebil i Norge. Derfor blir det nå inngått en ny avtale med Statoil Fuel & Retail der det stilles strenge krav til leveranse og tilbud av fornybar biodiesel, samtidig som lastebileiere i Norge oppfordres til å velge dette foran fossile drivstoff.

NLF representerer 20.000 nyttekjøretøy fordelt på over 3200 bedrifter. Ved å påvirke lastebileiere til å velge fornybart fremfor fossilt drivstoff, ønsker NLF å gjøre veien mot å nå klimamålet i 2030 enklere.

Vil fjerne 350.000 tonn CO2

- Veitrafikken står i dag for 19 prosent av det totale CO2-utslippet i Norge. Nyttetransport med lastebil representerer en vesentlig andel av dette, forteller adm. direktør i NLF, Geir A. Mo.

- Våre medlemmer bruker over 180 millioner liter Statoil-diesel hvert år, noe som gir et CO2-utslipp på nærmere en halv million tonn CO2. Hvis samtlige byttet til Statoils biodrivstoff HVO100 i dag, ville vi ha redusert utslippet med 75 prosent over natta. Det tilsvarer over 350 000 tonn CO2, forklarer Mo.

- En viktig avtale

Ifølge Nasjonal Transportplan vil behovet for godstransport øke betraktelig i Norge de neste årene, noe som også vil medføre økt drivstoffbruk. Samtidig må utslippene fra gods- og kollektivtransporten reduseres betraktelig hvis Norge skal nå målet med minst 40 prosent lavere klimagassutslipp innen 2030.

Geir A. Mo understreker derfor viktigheten av å anerkjenne omfanget av avtalen som vil være gjeldende ut 2020. På den tiden vil NLF-medlemmene ha brukt over en milliard liter Statoil-diesel. Med fossilt drivstoff vil det føre til et totalt CO2-utslipp på 2,4 millioner tonn. Dette kan altså reduseres til en brøkdel hvis forholdene legges til rette.

Godkjent av lastebilprodusenter

Det har skjedd en rivende utvikling på biodieselfronten de siste årene. Produktet Statoil leverer i dag er godkjent av de største lastebilprodusentene for bruk på dieselmotorer uten noen videre tilpasninger. HVO100 er et syntetisk drivstoff basert på biologisk avfall som har de samme egenskapene som tradisjonell diesel.

HVO kan også benyttes i kombinasjon med andre typer diesel, både fossil og fornybar. Kombinert med motorteknologien som sitter i dagens Euro VI-lastebiler er utslippene helt marginale. NOx-utslippet er allerede redusert til et absolutt minimum takket være nye rensesystemer, noe som gjør lastebiler langt mindre skadelig for lokalmiljøet enn dagens dieselpersonbiler, ifølge NLF.

Lastebilene baner vei

- Dette er det neste steget på veien for å etablere et komplett distribusjonssystem for fornybart drivstoff, sier Thomas Støkken, adm. direktør i Statoil Fuel & Retail.

- Hvis lastebileierne viser at dette fungerer i praksis og vi demonstrerer at vi kan levere produktene i tilfredsstillende kvantum og til riktig pris, ligger alt til rette for at privatbilene også kan foreta det grønne skiftet. Når tiden er inne vil infrastrukturen allerede være på plass, avslutter han.

Avtalen er en fortsettelse av et langt samarbeid mellom NLF og Statoil Fuel & Retail.

Powered by Labrador CMS