Vegdirektør Terje Moe Gustavsen opplyser at med utgangspunkt i nåværende transportplan skal det bygges 185 km firefeltsvei i Norge de neste tre årene.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen opplyser at med utgangspunkt i nåværende transportplan skal det bygges 185 km firefeltsvei i Norge de neste tre årene.

600 km firefelt

Ved åpningen av 5,5 km firefelts vei på riksvei 22 mellom Lillestrøm og Fet i Akershus, er Statens vegvesen halvveis i firefeltsutbyggingen.

Publisert Sist oppdatert

I statsbudsjettet for 2015 står det:

«Ved utgangen av 2015 vil mer enn 600 km av riksveinettet være firefelts vei, noe som utgjør om lag 50 prosent av et totalt behov på om lag 1 200 km for å oppfylle krav fastsatt i vegnormalene.»

Torsdag 3. desember åpnet ny riksvei 22 ved Fet i Akershus. Dermed har Statens vegvesen fått gjennomført halvparten av den planlagte firefeltsutbyggingen.

Se video av ny rv.22.

Godt tempo

- Det er vel verdt å dvele ved dette, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

- Mye av de 600 km er bygget siden 2000-årsskiftet. Vi er kommet opp i et godt tempo, og vi regner med å fortsatt få økte midler til å bygge ut et sammenhengende riksveinett med høy standard der trafikkgrunnlaget er tilstede.

Med utgangspunkt i nåværende nasjonale transportplan vil man ved utgangen av 2018 ha økt til 785 km firefelt.

Ambisjonene øker

Målet om 1200 km firefelt knytter seg til trafikkmengde. Forventet trafikk på 12.000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) er kravet for firefeltsutbygging. 

Riksvegutredningen som ble lagt frem tidligere i år har et perspektiv frem til 2050. Man ser for seg at firefeltutbyggingen fortsetter og at 1990 km har slik standard om 35 år.

Fakta om motorveier i Norge:

  • Norges første motorveiparsell var Berger–Hvam på E 6 i Akershus; som åpnet for trafikk for 51 år siden. (høsten 1964).
  • To likheter med ny rv. 22 Fetveien. Begge er 5,5 km lange og begge ligger i Akershus!
  • Da Statens vegvesen la frem sin motorveiplan i 1963 anbefalte man bygging av 305 km motorvei for planperioden 1963 – 1972. Planen ble vedtatt i Stortinget, men den gang aldri fulgt opp.
  • Ved utgangen av handlingsprogrammet 2014 – 2018 regner Statens vegvesen med å ha utvidet firefeltstrekningene til 785 km.
STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS