NCC skal halvere CO2-utslippene

Og det skal selskapet klare i løpet av fem år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

NCC slutter seg til FNs Lima-Paris Action Agenda (LPAA) for klimaet og målsetting om å redusere 50 prosent av selskapets CO2-utslipp innen 2020, i forhold til utslippsnivået i 2015. 

- Som en stor aktør innen bygg, anlegg og eiendom, har vi mulighet til å påvirke når det gjelder klima. NCCs utslipp er drivhusgasser som genereres gjennom materialbruk, og det faktumet at en stor andel av vårt energibruk fortsatt er avhengig av fossilt drivstoff. Dette jobber med å redusere. Tiltak vi har gjort i senere år, er å gå fra oljefyring til trepellets på flere asfaltverk, samtidig som vi jobber med å bygge ytterligere ressurseffektive og energisparende produkter for våre kunder, sier Christina Lindbäck, bærekraftssjef i NCC-konsernet.

Tydelige mål

Fokus på tydelige mål for å minimere bedriftens egen miljøpåvirkning har vært en viktig prioritering for NCC i mange år.

Et av målene har vært å minimere bruken av helse- og miljøfarlige materialer ved å miljøklassifisere prosjektene våre. Dette gjøres ved blant annet å sertifisere boligprosjekter etter det nordiske miljømerket Svanen. Målet for 2015 har vært å sertifisere minimum 400 leiligheter i produksjon med Svanemerket. Resultatet i 2014 var 447 leiligheter.

NCC arbeider også med å redusere energibruk på bygge- og anleggsplassene sine, gjennom blant annet å etablere «Grønn byggeplass», samt energibruk i sluttleveranser. Energibruken per boligenhet produsert av NCC har ifølge selskapets ledelse ligget 25 prosent under kravet i byggeforskriftene gjennom flere år.

Halvering innen 2020

- Vi setter opp tempoet nok et hakk, og sikter mot å redusere vårt CO2-utslipp med 50 prosent innen 2020. Vi skal nå dette ved å fortsette å konvertere våre asfaltverk til mer fornybar energi og ved å øke andel fornybar energi i all vår produksjon,» sier  Lindbäck.

For å bidra til en vellykket global overgang til lavkarbon og bærekraftig samfunn, må alle delta og arbeide proaktivt og målrettet, for å redusere utslippene av drivhusgasser, opplyser NCC i en pressemelding.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS