Adm. direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland, på talerstolen på Fjellsprengningsdagen 2015, som tradisjonen tro ble avholdt på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo i november.
Adm. direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland, på talerstolen på Fjellsprengningsdagen 2015, som tradisjonen tro ble avholdt på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo i november.

Ber anleggsbransjen lage billigere veier

Adm. direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland, mener entreprenørene som bygger firefeltsveier i Norge har hatt en kostnadsutvikling som «ikke er bærekraftig».

Publisert Sist oppdatert

- Prisutviklingen for bygging av firefelts motorvei er ingen lystig kurve. Da vi bygde motorvei fra Oslo-grensen til svenskegrensen på 90-tallet, lå prisen på rundt 100.000 kroner per løpemeter. I porteføljen som ligger for oss nå i Nye Veier, er det 235.000 kroner per løpemeter som ligger i overslagene, sier hun.

- Vi har hatt en dobling i prisen i løpet av ti år. Det er det mange årsaker til, blant annet moms-omlegging og stivere linjeføring, men det er også klart at vi har hatt en kostnadsutvikling i Norge som ikke er bærekraftig.

Dahl Hovland opplyste om den dårlige utviklingen på veibygging for deltakerne på Fjellsprengningsdagen 2015, på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo, torsdag 26. november.

- Dette er en utfordring til denne salen her. Den kurven den må snus. Det er ekstremt viktig. Vi ligger langt over kostnadene i Sverige, Danmark og Finland, som er land det er naturlig for oss å sammenligne oss med, sa hun.

- Dyrt å gjøre jobben flere ganger

Nye Veier AS er en «liten og slank» byggherreorganisasjon som etableres med 100-120 ansatte, og hovedkontor i Kristiansand. Den nye lederen vil utvikle stadig bedre planer og oppfølging av disse for å gjøre veibygging i Norge billigere:

- Det viktig med standardvalg, materialvalg, planleggingstid, gode planer og å ha en god gjennomføring av planverk. Og kvalitet er viktig i alle ledd. Det å gjøre ting flere ganger er dyrt.

Dahl Hovland vil at det skal bli sterkere fokus på å ha gode planer og følge opp egne planer så man oppnår den kvaliteten som er beskrevet i et prosjekt.

- Vi har ikke tid til å sitte i all verdens konfliktutvalg, så valg av gjennomføringsmodell og kontraktsmodell vil være viktig for oss i Nye Veier, sier hun.

Vil jobbe med de beste

- Å tenke innovativt i forhold til veibygging blir viktig for oss. Vi skal ha med oss de beste hodene og de beste gjennomførerne til å knekke kostnadskurven og bygge rasjonelt og effektivt med en evne til å tenke helhetlig.

Dahl Hovland ønsker å begynne prosjektbesparelsene allerede på kommunenivå:

- Vi må tenke helhetlig fra planlegging i kommunedelplaner til veien åpnes og skal driftes. Allerede ved kommunedelplanene legges viktige premisser for kostnadssiden i et prosjekt. Der sitter vi ved bordet og vil være med når det gjelder trasevalg, valg av antall avkjøringer og så videre i forhold til å styre kostnadssiden og få frem den beste løsningen, sier hun.

Ønsker god oversikt

Leverandørledd er også viktig. Lederen ønsker å få leverandørleddet inn tidlig i prosjektgjennomføringen, både for å kunne ta ut innovasjon, finne gode løsninger og at man kan bygge inn garantitid, slik at man «kan hefte med garantitiden i 20 år i vedlikeholdsperioden».

- Rundt HMS, kvalitet og seriøsitet kommer vi nå til å ha en ganske tung runde med bransjen. Det er viktig for oss, ikke minst det å ha et godt kontrollapparat, å ha en god dialog rundt de utfordringene som bransjen har. Vi vil legge inn revisjoner slik at vi vet hva vi har på plass hver dag ute på arbeidsplassen våre. Dette gjør vi for å ivareta sikkerheten og ha en god kvalitet i byggearbeidet, sier hun.