Gigantisk tunnel i anmarsj

Etter flere år med utredninger og undersøkelser, er den 19 km senketunnelen, Femern Bælt, mellom Danmark og Kiel i Tyskland nå ennå et skritt nærmere anleggsstart.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 19. november 2015 avsluttet den tyske høringsmyndigheten (LBV-Kiel) det siste av en rekke høringsmøter i forbindelse med myndighetsbehandlingen av Femern-projektet.

Høringsmøtene har gitt privatpersoner, interesseorganisasjoner og virksomheter mulighet til å diskutere den 11.000 sider lange projektsøknaden og de skriftlige høringssvarene som kom i forbindelse med den lovpålagte høringen sommeren 2014.

Det ble avholdt i alt åtte heldagsmøter. På det første møtet var det ca. 150 privatpersoner og representanter fra tyske miljøorganisasjoner og virksomheter, deriblant fergeselskapet Scandlines. Antallet deltagere de neste dagene var betydelig lavere.

- Høringsmøtene gikk fint, og raskere enn forventet. Det var satt av tolv dager til høringsmøtene, men det viste seg at vi kunne svare på alle spørsmål i løpet av åtte dager. Det var også langt færre deltagere, enn man kunne forvente. Etter den første dagen, var det i gjennomsnitt ca. 30-40 deltagere i salen. Det var satt av plass til over 450 personer, sier Claus Dynesen, projektdirektør i Femern A/S.

Spesielt hadde representanterne fra de tyske miljøorganisasjionene og Scandlines mange spørsmål til prosjektsøknaden og de avgitte høringssvarene. 

- De har krevd ytterligere dokumentation for valg av metoder, beregningsforutsetninger og datagrunnlagets fullstendighet. Altså mange formaliteter, men ingen grunnleggende tvil om at Femern A/S har utført et grundig faglig arbeid, sier Dynesen.

Femern Bælt er et tunnelprosjekt med en 19 km lang strekning mellom Rødby på den danske øya Lolland til Puttgarden i Tyskland. Prosjektet omfatter firefelts motorvei og tosporet jernbane på strekningen som i dag trafikkeres med ferge.

Planen er at forbindelsen skal stå ferdig i 2021.