Harpe bru bygges over Lågen ved Harpefoss. Den er ei «extradosed bru», en hybrid mellom skråkabelbru og bjelkebru, den eneste i sitt slag i Skandinavia.
Harpe bru bygges over Lågen ved Harpefoss. Den er ei «extradosed bru», en hybrid mellom skråkabelbru og bjelkebru, den eneste i sitt slag i Skandinavia.

Unik bru i Skandinavia

På E6 Frya-Sjoa-prosjektet blir det bygget ei «extradosed» bru, den første i sitt slag i Skandinavia.

Publisert Sist oppdatert

Harpe bru er ei såkalt extradosed bru og den eneste i Skandinavia. På verdensbasis finnes det knapt 70 slike bruer.

En hybrid

Ei extradosed bru er ei bru med tårn og skråkabler, men i motsetning til ei vanlig skråkabelbru har ei extradosed bru lavere tårn og slakere vinkel på kablene, skriver Statens vegvesen på sine sider.

Mens skråkabelbruer er kjennetegnet ved at kjørebanebjelken er opphengt i kablene som er festet til et eller flere tårn, blir kjørebanebjelken på ei extradosed bru holdt oppe både av kablene og selve bjelken som er ekstra stiv på denne brutypen. Dette gjør ei extradosed bru til en hybrid av to tradisjonelle brutyper – skråkabelbru og bjelkebru.

Tilpasset landskapet og miljøet

Harpe bru krysser Lågen ved Harpefoss. Navnet har brua fått etter beliggenheten, men først og fremst fordi kablene fra de to tårnene danner ei harpeform.

- Grunnen til at vi valgte denne uvanlige brutypen ved Harpefoss, er at vi ikke ville ha ei ruvende bru med høye tårn. Med de lave tårnene vil brua harmonere bedre med landskapet rundt samtidig som den blir ei staselig bru som kommer til å bli et landemerke på E6 i Gudbrandsdalen, sier prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen.

Extradosed-løsningen ble også valgt av miljøhensyn:

- Siden brua blir bygget i et gyteområde for storørret, ble det tidlig i planleggingen bestemt at brua skulle ha maks to pilarer i elva for å skåne ørreten mest mulig. Det betydde et ganske langt spenn midt på brua. Fordi ei extradosed bru tåler lange spenn samtidig som den har lave tårn, falt valget på denne spesielle brutypen, sier Moshagen.

Pimpstein gir lav vekt

Harpe bru er 330 meter lang. Spennet mellom de to pilarene i elva er på 100 meter. Brua hviler i tillegg på to pilarer på land og et landkar i hver ende.

- Selv om extradosed-løsningen tåler lange spenn, må vi bruke lettbetong i brua for å spare vekt. I stedet for vanlig stein, bruker vi en lett, vulkansk pimpstein i betongen, importert fra USA, sier Øyvind Moshagen.

Byggingen av Harpe bru startet våren 2014. Siden da er landkar og pilarer både på land og i vannet bygget, og brudekket over land er støpt. Frem til våren 2016 skal tårnene, som måler 16 meter fra brudekket og opp, bygges og brudekket over selve elva skal støpes.

Fritt-frem-prinsippet

Brudekket over vann bygges trinnvis ut fra tårnene. Dette gjøres etter «fritt-frem-prinsippet» ved hjelp av forskalingsvogner: Det støpes seksjoner på fem og fem meter på hver side av tårnene.

Skråkablene henges opp i tårnene etter hvert som fritt-frem-byggingen går fremover. Kablene festes til de støpte seksjonene og strammes. Deretter flyttes forskalingsvognene fremover og nye seksjoner blir støpt.

Johs Holt, Multiconsult og L2 Arkitekter har tegnet og detaljplanlagt Harpe bru. Bilfinger bygger brua på oppdrag fra hovedentreprenør AF Gruppen Norge AS.