Prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen og John Tore Kyllo i Kyllo Maskin AS under kontraktssigneringen tirsdag.
Prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen og John Tore Kyllo i Kyllo Maskin AS under kontraktssigneringen tirsdag.

Lokalt firma må redde stumpene

Kyllo Maskin skal fullføre veiprosjekt etter at den forrige entreprenøren fikk sparken av Statens vegvesen på grunn av alvorlige HMS-brudd.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har signert kontrakt med entreprenøren Kyllo Maskin as om å fullføre byggingen av gang- og sykkelvegen langs fv. 705 i Selbu.

Siden starten av oktober har det ikke vært aktivitet i anleggsområdet, etter at Statens vegvesen valgte å avslutte kontrakten med den forrige entreprenøren, opplyser Statens vegvesen. BL Entrepenør fra Trondheim leverte det billigste anbudet og ble også tildelt prosjektet, men kontrakten, som var på 21 millioner kroner, ble altså hevet tidligere i høst.

Alvorlige HMS-brudd

- Årsaken er at vi mener at BL Entreprenør har gjort alvorlige brudd på kontrakten. Når vi som byggherre har gjort dem oppmerksomme på bruddene, er det ikke blitt tatt på alvor og fulgt opp, sa avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen Sør-Trøndelag til selbyggen.no i forbindelse med kontrakthevingen.

Ifølge Solvi skal det også være alvorlige brudd på HMS-reglementet.

I løpet av neste uke vil arbeidet komme i gang igjen i anleggsområdet.

- Når entreprenørens mannskap er på plass og starter opp arbeidet i Stigamælen, så vil vegen bli stengt forbi anleggsområdet mens det foregår sprengning og rensk av stein, sier prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen.

Prosjektet

Kontrakten inneholder bygging av 1,4 km gang- og sykkelveg med gatelys og vann- og avløpssystem, bygging av støttemurer mot terreng på til sammen 530 kvadratmeter, sprenging av fjellskjæring og sikring med bolter, mindre utbedring av vegstrekningen, i tillegg til transport av et masseoverskudd på 17.000 kubikkmeter løsmasse og 33.000 kubikkmeter fjell. Gang- og sykkelvegen bygges i et sideskrått terreng langs fv. 705 og elva Nea, like sør for Selbu sentrum.

Gang- og sykkelvegen langs fv. 705 er planlagt å være ferdig i desember 2016.