Bilde fra Fauske VGS-opplæring.
Bilde fra Fauske VGS-opplæring.

Pon hjelper anleggsskolene

Time2help er Pon Holdings initiativ for å gi noe tilbake til samfunnet. Pon Equipment Norge har valgt å fokusere på å støtte skole og utdanning.

Publisert Sist oppdatert

Pon Equipment har holdt hydraulikkurs for bachelor i landbruksteknikk ved Høgskolen i Hedmark og Våler VGS, samt lærer-/mekaniker-utveksling for landslinjene for anleggsteknikk. Siden 2014 selskapet også avholdt sikkerhetsdager for VG3 anleggsmaskinmekaniker-elevene ved landslinjene.

Seks skoler

I Norge er det seks videregående skoler som har landslinjer i anleggsteknikk. Skolene tilbyr både VG2 anleggsmaskinfører og VG3 anleggsmaskinmekaniker på landslinjenivå, og VG2 arbeidsmaskiner (adgangsgivende for VG3 anleggsmaskinmekaniker) på lokalt nivå.

De seks landslinjeskolene er: Kirkenes VGS, Fauske VGS, Os VGS, Øknsnevad VGS, Sam Eyde VGS og Solør VGS avdeling Våler.

20 ansatte i sving

Det er nytt av året at Pon Equipment arrangerer sikkerhetsdag og produksjonskurs for VG2 Anleggsmaskinfører hos Fauske og Kirkenes VGS.

Totalt har over 300 elever og studenter blitt kurset av Pon de to årene time2help-prosjektet har vart i Norge.

Pon Equipment ser på sikkerhetsopplæring og kunnskapsspredning som et viktig og godt samfunnsengasjement. Totalt har over 20 Pon ansatte vært involvert i planlegging og gjennomføring av aktivitetene.