500 kubikkmeter steinmasse må ryddes etter hver salve

Første salve i Sjursøytunnelen

Salvene går nå jevnlig bare meter fra oljelagre og eksisterende veianlegg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Et nytt kapittel ble skrevet i byggingen av Follobanen, da den første salven i Sjursøytunnelen ble avfyrt i slutten av forrige uke.

- En vellykket start på sprengningsarbeidene, sier prosjektleder Adler Enoksen, til Jernbaneverkets nettside.

Tunnelens om nå er under bygging er den nordgående adkomsttunnelen for Østfoldbanen på vei inn til Oslo. I ukene framover skal det sprenges to salver om dagen, med en fremdrift på åtte meter i døgnet.

- Arbeidene inne i Sjursøytunnelen har pågått siden september, men onsdagens salve markerer for alvor oppstarten av tunnelarbeidet mot Oslo, understreker Enoksen, prosjektleder på denne delen av Follobaneutbyggingen. 

Sprengningene må gjøres ekstra kontrollert og forsiktig, fordi de settes av bare få meter fra eksisterende veianlegg og de store oljelagrene som er å finne i Ekebergåsen.

- Høyeste registrerte rystelse på første salve ble målt til 0,33mm/s, og ligger godt under grenseverdiene. Frem til nyttår skal rystelsesnivået ikke overstige 2 mm/s., forteller Enoksen.

 

Sjursøytunnelen er en ny tunnel for inngående Østfoldbane, tegnet med blå stiplete linje på dette kartet.

Det er italienske Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) som utfører arbeidene på denne delen av Follobaneprosjektet.

Arbeidet gjøres ved at det bores rundt 100 hull fire meter inn i fjellet, før hullene fylles med sprengstoff. Totalt må det ryddes rundt 500 kubikkmeter masse etter hver salve.

I sørgående adkomsttunnel fortsetter arbeidene med drill & split, der fjellet brytes ut mekanisk uten bruk av sprengstoff. Det gjenstår rundt 10 – 15 meter før gjennomslaget til den inngående Østfoldbanen.

Condottes kontrakt gjelder både sprengning og mekanisk bryting av fjell, og strekker seg fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen. Derfra overtar Acciona Ghella Joint Venture som har hovedentreprisen på driving av Follotunnelen. Den kontrakten innebærer bruk av fire tunnelboremaskiner for å drive 18,5 kilometer av Follotunnelen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS