Vedtok trasé for ny E134

Vindafjord og Etne har vedtatt trasé for ny E134.

Publisert Sist oppdatert

Kommunestyret i Vindafjord vedtok 20. oktober at fremtidig trasé for E134 i kommunen skal være i tråd med Statens vegvesens forslag.

Det betyr kryss ved en trasé gjennom Vatnedalen, øvre linje ved Eikedal, trasé og kryss ved Ølensvåg, samlet kryss ved Ølen, vei i dagen mot Fikse og kryss ved Fikse.

Kommunestyret i Etne gjorde sitt vedtak av trasé 29. september. Kommunen gikk i hovedsak inn for Statens vegvesens forslag, men valgte en annen trasé ved Mo-Austreim.

I Etne blir det kryss ved Fikse, øvre trasé og kryss ved Vågen, kryss ved Mo, kryssing av Nordelva ved Steinshagen. Deretter forbi Austrheim med en kort tunnel ved Rame, forbi Grønstad og videre mot Bakka med tunneler og vei i dagen.