Peab oppgraderer E16 i Kongsvinger

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg oppgradere E16 gjennom Kongsvinger for en kontraktssum på 105 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

På veistrekningen E16/rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs vei skal Peab etablere nytt overvannssystem, ny veibelysning, støyskjerming og beplantning. Oppdraget omfatter også bygging av 2,2 kilometer ny gang- og sykkelvei, og fornying av to bruer.

- Vi er veldig fornøyde med å komme gjennom nåløyet og bli den foretrukne entreprenøren hos Statens vegvesen i dette prosjektet. Vårt prosjektteam har så langt gjort en utmerket jobb, og vi er i rute med tanke på oppstarten på Kongsvinger, sier adm. direktør Ivar Roland i Peab Anlegg.

Ny limtrebru over jernbanen

Norsenga bru bygges som fagverksbru i limtre med tredekke. Den bygges over jernbanen, blir fordelt på tre spenn og får en total lengde på 94,5 m. Brua vil ha to kjørefelt i tillegg til eget felt for gang- og sykkelvei.

Vingersnoret bru blir en spennarmert betongbru, med en total lengde på 33 m. Den bygges på fundamenter grunnlagt på friksjonspeler av typen stålrør.

Leverandørforhandlingene er i gang, og Roland forteller at Peab har fått interessante tilbud både fra norske og utenlandske leverandører.

- Det blir spennende og utfordrende for oss å håndtere den økende interessen fra det europeiske leverandørmarkedet, og jeg føler meg helt trygg på at stedlig ledelse tar dette som en positiv utfordring, sier Ivar Roland.

Ferdig i 2017

Prosjektet er planlagt med oppstart av fysiske arbeider i januar 2016 med ferdigstillelse i oktober 2017.