Arbeider på Ring 3 i Oslo senker kapasiteten på ringveien til under det halve.

Veikapasiteten halveres

Ring 3 i Oslo «strupes» stadig mer på grunn av tunnelarbeider. 22. oktober starter arbeider i Granfosstunnelen. Fra før arbeides det i Smestadtunnelen. Rehabilitering av Brynstunnelen starter i januar 2016.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Torsdag 22. oktober klokken 05.30 blir Granfosstunnelen på Ring 3 i Oslo innsnevret til ett felt i hver retning.

Omleggingen er et trinn i rehabiliteringen av Granfosstunnelen, som er den andre av i alt ti tunneler i Vegvesenets tunnelprosjekt i Oslo. Både Granfosstunnelen og Smestadtunnelen er nå under rehabilitering.

I tillegg til en generell oppgradering, innebærer arbeidene ved Granfosstunnelen også byggingen av lokk over Mustad-krysset, slik at man etter rehabiliteringen får sammenhengende tunnelløp på hele strekningen.

Prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen ber bilistene merke seg det nye kjøremønstret:

- Grunnet arbeidene i dagsonen ved Mustad-krysset, vil vi ha innsnevring til ett felt i hver kjøreretning fra torsdag morgen. Da er det svært viktig å ta hensyn til medtrafikanter og overholde de nedsatte fartsgrensene i området.

I midten av november er arbeidene i dagsonen ferdig, vestgående løp stenges da og det etableres toveistrafikk i østgående løp.

Forvent kø

Nye kjøremønstre gir alltid en viss treghet i trafikkavviklingen. Granfosstunnelen og Fornebu er i tillegg et sted der det normalt er kø i rushtiden.

- Vår oppfordring til bilistene er at de som kommer vestfra langs E18 ser an situasjonen ved Fornebu. Hvis det er kø på avkjøringsbrua til Granfoss og Ring 3 anmoder vi om at man holder seg på E18 videre inn mot sentrum, sier Ulvik.

Tunnelprosjektet

Det fins ikke omkjøringstraseer i Oslo for den mengden trafikk som normalt passerer gjennom tunnelene. Derfor forventer Vegvesenet mer kø under tunnelrehabiliteringen.

Samtidig har trafikantene i Oslo i stor grad tatt til seg oppfordringen om å reise kollektivt, sykle eller gå i forbindelse med oppstarten av tunnelarbeidene på Smestadtunnelen tidligere i år.

- Vi er glade for at så mange har lyttet til vår anbefaling, sier Ulvik.

- Vi oppfordrer trafikantene til å fortsette den gode trenden.

Fire år med redusert kapasitet

Tunneloppgraderingen vil pågå frem til 2020, men belastningen for trafikantene vil bli størst i 2016 og 2017.

Da foregår det arbeider i Smestadtunnelen, Granfosstunnelen og Brynstunnelen, og kapasiteten på Ring 3 reduseres med mer enn 50%.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS