TF Anlegg AS hadde veikontrakter til en samlet verdi av over 400 mill. kroner da det ble åpnet konkurs for selskapet 23. september 2015. Arkivfoto
TF Anlegg AS hadde veikontrakter til en samlet verdi av over 400 mill. kroner da det ble åpnet konkurs for selskapet 23. september 2015. Arkivfoto

Konkurs ga veidrift-krise

Noen dager før vintersesongen starter i Oslo, er det ikke avklart hvem som skal brøyte veiene denne sesongen.

Publisert Sist oppdatert

TF Anlegg AS, tidligere Transport Formidlingen Anlegg AS, gikk konkurs 23. september. Dette ga en veidriftkrise i hovedstaden. Selskapet vant nemlig kontrakt på drift av Oslos riksveier fra september 2014 til 2019 med sitt tilbud på 297,7 mill. kroner. Mesta AS og Vaktmesterkompaniet AS ble utkonkurrert av TF Anlegg.

- Da selskapet gikk konkurs fikk vi en akutt situasjon der vi manglet noen til å drifte veiene, sier avdelingsdirektør Ing-Cristine Ericson i Statens vegvesen vegavdeling Oslo.

Vegvesenet henvendte seg raskt til Vaktmesterkompaniet som har tatt over driften midlertidig. Nå gjennomføres en ny anbudsrunde med de to andre som var med i anbudsrunden i 2014.

Midlertidig kontrakt

- I løpet av noen få dager skal vi ha avklart hvem som får kontrakt av de to selskapene, sier Ericson til AT.no.

Det blir ingen klagefrist på vedtaket. Her er det et nødregelverk som gjelder, der det handler om å få en ny operatør på plass raskt.

Den nye kontrakten blir på under ett år, og betegnes av Ericson som en midlertidig løsning. Til våren undertegnes en femårskontrakt på riksveinettet i Oslo etter en ny åpen anbudsrunde. Femårskontrakten gjelder fra 1. september 2016.

TF Anleggs Østerdal-kontrakt

TF Anlegg AS startet nylig på en veidriftskontrakt i Nord-Østerdalen sammen med Transport Formidlingens Nortransport AS. Kontrakten har en verdi på 125,2 millioner kroner og går fra 1. september 2015 til 1. september 2020.

Her har Nortransport nå tatt over kontrakten alene. Nortrapsort skriver på på sine nettsider:

«I løpet av sommeren har det blitt klart at TF Anlegg var i en presset økonomisk situasjon, og vi startet derfor en dialog med Statens Vegvesen med tanke på å få kontrakten overført til Nortransport AS alene. Dette har vi lykkes med, og det formelle kom på plass 15. september. Nortransport AS er nå eneste kontraktspartner for Statens Vegvesen i driftskontrakten for Nord-Østerdalen. Kontrakten løper i 5 år.»