Høgberget på fylkesvei 255 mellom Graupne og Massing i Nord-Fron.
Høgberget på fylkesvei 255 mellom Graupne og Massing i Nord-Fron.

Flytter 119.000 kubikkmeter masser

Veidekke Entreprenør AS og Statens vegvesen har signert avtale om bygging av tunnel og utbedring av fylkesvei 255 Skåbuvegen.

Publisert Sist oppdatert

1. oktober ble avtalen signert, og arbeidene på fylkesvei 255 mellom Graupe og Massing i Nord-Fron kommune, Oppland, starter etter planen opp i månedsskiftet oktober/november 2015. Dette rassikringsprosjektet er den største kontrakten Vegavdeling Oppland har hatt.

Planlegging av ny vei og tunnel startet for under ett år siden og nå er planene klare. Statens vegvesen innstilte Veidekke Entreprenør AS til oppdraget og klagefristen gikk ut 30. september.

Kontraktssummen er på kr 68.634.326,50 kroner.

Arbeidene omfatter utbedring av fv. 255 mellom Graupe og Massingdalen, samt bygging av en ca. 250 meter lang tunnel. Veien ligger i dag i sidebratt terreng og er preget av setningsskader og dårlig overbygning. Utbedring av veien gjelder en ca. 2 km lang strekning. Prosjektet skal være ferdig i november 2016 dersom «ikke noe uforutsett dukker opp».

Mengder masse som skal flyttes:

Fjell                                              48.000 m3 tilsvarer 4800 lastebillass
Tunnel-masser                       20.000 m3 tilsvarer 2000 lastebillass
Masseflytting jord                51.000 m3 tilsvarer 5100 lastebillass