Distriktssjef i Isachsens anleggsdivisjon i Oslo Ole Terje Letmolie (t.v.) og direktør Pål A. Sommernes i Oslo kommune Renovasjonsetaten signerte denne uken avtalen om deponiavslutning på Grønmo.
Distriktssjef i Isachsens anleggsdivisjon i Oslo Ole Terje Letmolie (t.v.) og direktør Pål A. Sommernes i Oslo kommune Renovasjonsetaten signerte denne uken avtalen om deponiavslutning på Grønmo.

Isachsen skal «fikse» Grønmo

Norges største søppelfylling skal avsluttes, og Isachsen Gruppen har fått jobben.

Publisert Sist oppdatert

Grønmo var Oslo kommunes avfallsdeponi fra 1969-2007. Det har lenge vært Norges største deponi; med en områdestørrelse på ca. 535 mål er Grønmo halvannen gang så stort som Frognerparken. Nylig ble det inngått kontrakt mellom Oslo kommune Renovasjonsetaten og Isachsen Gruppen, om deponiavslutning på Grønmo, melder Isachsen Gruppen.

- Deponiavslutningen åpner for utvikling av Renovasjonsetatens aktiviteter og ny bruk av Grønmo. Det er et viktig stykke arbeid vi nå setter i gang, sier direktør Pål A. Sommernes i Oslo kommune Renovasjonsetaten.

- Miljøbevisst

Ole Terje Letmolie, distriktssjef i Isachsens anleggsdivisjon, er glad for å ha blitt tildelt oppdraget.

- «Miljøbevisst» er en av Isachsen Gruppens fem grunnverdier. Det å ta ansvar for natur og miljø i det enkelte oppdrag er en innarbeidet og viktig del av hele vår arbeidsfilosofi. Deponiavslutningen på Grønmo er et prosjekt av stor samfunnsmessig betydning – vi gleder oss til å kunne gi et direkte bidrag til Oslo kommunes viktige ambisjoner og planer for området.

Ferdig i 2019

Deponiavslutningen vil bidra til å nå Oslo kommunes mål om god luftkvalitet og halvert klimagassutslipp innen 2030, samt god tilgang til rekreasjon i grøntområder.

Isachsens Oslo-avdeling skal bistå Renovasjonsetaten med blant annet oppgradering av deponigassanlegget, avskjæring av alt overvann, senkning av sigevannstand, arrondering og etablering av toppdekke på deponiet samt åpning av vannveier og to dammer.

Prosjektet har en kontraktsverdi på ca. 50 mill. Prosjektet har oppstart høsten 2015, og strekker seg frem til våren 2019.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS